skip to Main Content
Dien Vóór 1 April 2019 De S&O-uren In

Dien vóór 1 april 2019 de S&O-uren in

In het bezit van een Speur- en ontwikkelingswerk-verklaring (S&O)? Vergeet dan niet vóór 1 april 2019 de S&O-uren door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doorgeven van de uren die besteed zijn aan speur- en ontwikkelingswerk is verplicht voor alle werkgevers met een S&O-verklaring.

Recht op afdrachtsvermindering

Om onderzoek te bevorderen is de fiscale regeling van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WSBO) in het leven geroepen. Organisaties hebben door deze regeling recht op afdrachtsvermindering S&O. Om beroep te doen op deze regeling is er voor de werkgever een aantal eisen. Zo moet de werkgever aan de administratieplicht voldoen en in het bezit zijn van een S&O-verklaring. De gewerkte uren, kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk moeten uiterlijk 1 april 2019 op de website RVO.nl zijn doorgegeven. De afdrachtsvermindering in 2018 is 32% van de loonkosten en overige kosten voor het speur- en ontwikkelingswerk, dit tot een bedrag van €350.000. De kosten boven de €350.000 vallen in de tweede schijf, hiervoor geldt sinds 2019 een afdrachtsvermindering van 16%.

Aanpassingen S&O-verklaring

Het kan voorkomen dat een organisatie minder uren werkte aan speur- en ontwikkelingswerk dan vermeld staat in de S&O-verklaring. In dat geval moeten de gewerkte uren worden doorgegeven en stuurt RVO.nl een correctie-S&O-verklaring. Hierop staat één correctiebedrag voor iedere S&O-verklaring van dat kalenderjaar. Tijdens de aangifte voor de loonheffingen over het eerstvolgende tijdvak moet de werkgever het correctiebedrag opnemen als negatieve afdrachtsvermindering.

Kiezen voor forfait

Naast het doorgeven van de daadwerkelijke uren is het ook mogelijk om van tevoren voor de optie ‘forfait’ te kiezen. Dit betekent dat één bedrag per jaar betaald wordt. Het bedrag geldt voor alle aanvragen in één kalenderjaar. Voor zelfstandige ondernemers is het mogelijk meer aanvragen per jaar in te dienen en hierdoor meerdere S&O-verklaringen te ontvangen. Om een S&O-verklaring te krijgen als zelfstandige ondernemer moet er meer dan 500 uren besteed zijn aan speur- ontwikkelingswerk. Pas dan kent de RVO een S&O-verklaring toe met de betreffende geldende aftrek.  

Back To Top