skip to Main Content
Accountantscontrole: Dit Zijn De Vier Controleverklaringen

Accountantscontrole: dit zijn de vier controleverklaringen

Aan het einde van ieder boekjaar stel je de jaarrekening op. Deze jaarrekening geeft inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Door middel van een accountantscontrole wordt de getrouwheid van de jaarrekening gecontroleerd door een bevoegde accountant. Na het controleren wordt er door de accountant een controleverklaring verstrekt. Er zijn vier verschillende verklaringen mogelijk: een goedkeurende verklaring, verklaring met beperking, verklaring van oordeelonthouding en een afkeurende verklaring.

Bij objectieve of subjectieve verhindering: verklaring met beperkingen

Wanneer een accountant bedenkingen heeft over de verantwoording of als er sprake is van onzekerheid geeft de accountant een verklaring met beperkingen af.

Volgens de controlerichtlijnen zijn er drie oorzaken die leiden tot een accountantsverklaring met beperking:

  1. Er is onvoldoende geschikte controle-informatie beschikbaar. Dit wordt objectieve verhindering genoemd.
  2. Er is een afwijking van materieel belang door het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Dit noemt men een subjectieve verhindering.
  3. Er is sprake van een materiële onenigheid tussen de ondernemingsleiding en de accountant. Ook dit is een subjectieve verhindering.

Geen getrouw beeld: verklaring van oordeelonthouding

Een accountant geeft verklaring van oordeelonthouding af als de interne organisatie van het bedrijf niet aan de minimumeisen voldoet. In dat geval kan de accountant niet vaststellen of de jaarrekening een getrouw beeld geeft. Voldoet de jaarrekening totaal niet aan de eisen die daarvoor gelden, dan geeft de accountant een afkeurende verklaring af.

Paragraaf ter onderbouwing

Als de uitkomst anders dan een goedkeurende verklaring is, neemt de accountant in de verklaring een paragraaf ter onderbouwing van het oordeel op. Daarin kan hij zijn verklaring nader toelichten.

Laat je je jaarrekening controleren, dan is het uiteraard de bedoeling dat je een goedkeurende verklaring ontvangt. Micro- of kleine rechtspersonen hebben geen controleplicht. Wil je meer weten over de controleverklaringen? Neem dan geurst contact met me op.

Groet, Maura

Back To Top