skip to Main Content
Met Een Auto Van De Zaak Op Vakantie; Hoe Zit Het Met De Bijtelling?

Met een auto van de zaak op vakantie; hoe zit het met de bijtelling?

Heeft je werknemer al een auto van de zaak, maar wil hij een andere, grotere, betere of meer geschikte auto meenemen op vakantie? Eén die lekker rijdt en die je makkelijk kunt gebruiken voor langere ritten. Je kunt dan tijdelijk een andere auto ter beschikking stellen aan je werknemer. Maar vergis je niet, want over deze auto vindt waarschijnlijk ook een tijdelijke bijtelling plaats.

Bijtelling: wat is het eigenlijk?

Werknemers die de auto van de zaak ook privé gebruiken, krijgen te maken met een bijtelling op het inkomen. Deze bijtelling bedraagt voor nieuwe auto’s in 2021 22% en voor elektrische auto’s 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Over de meerprijs bedraagt de bijtelling ook 22%.

Bijtelling bij een tijdelijke vakantieauto

Je kunt naast de vaste auto ook een tijdelijke auto van de zaak ter beschikking stellen. Uiteraard telt voor de vaste auto over het gehele jaar bijtelling, tenzij de werknemer zijn kilometers heeft bijgehouden en niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gereden. Maar door het gebruik van de tijdelijke vakantieauto, krijgt de werknemer te maken met een bijtelling over de vaste én de tijdelijke auto. Voor de vakantieauto die tijdelijk ter beschikking staat geldt minimaal de forfaitaire bijtelling die gebaseerd wordt op de cataloguswaarde van deze tijdelijke auto.

Je vaste auto omruilen

Als de vaste auto aantoonbaar bij de werkgever omgeruild is voor de tijdelijke auto, staat de vaste auto op dat moment niet meer ter beschikking. Er hoeft dan geen extra bijtelling over de vaste auto worden betaald.

Bijtelling pro rata

Wanneer de werknemer naar rato kilometers maakt, heeft hij in plaats van dubbele bijtelling een bijtelling over beide auto’s op verschillende momenten. Heel het jaar door wordt de bijtelling van de vaste auto betaald en gedurende de vakantieperiode betaalt hij bijtelling over de tijdelijke auto.

Eigen bijdragen in mindering brengen op de bijtelling

Je kunt aan de werknemer een eigen bijdragen vragen als hij de auto wil gebruiken. Deze eigen bijdragen moet vooraf schriftelijk worden vastgelegd. Het is dan mogelijk om deze eigen bijdrage in mindering te brengen op de bijtelling.

Volgtijdelijke terbeschikkingstelling

Bij volgtijdelijke terbeschikkingstelling van verschillende auto’s wordt het aantal privékilometers binnen een kalenderjaar van alle auto’s bij elkaar opgeteld. Wordt er bij elkaar meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gereden? Dan volgt er een bijtelling voor alle auto’s.

Er zijn dus verschillende manieren om tijdelijk een auto van de zaak mee te nemen op vakantie. Wil je sparren over welke manier het beste bij jouw werknemer past? Twijfel je of heb je vragen over het ter beschikking stellen van een tijdelijke vakantieauto? Neem dan contact met me op!

Groet, Maura

Back To Top