skip to Main Content
Vervaltermijn En Een Verjaringstermijn: Wat Is Het Verschil?

Vervaltermijn en een verjaringstermijn: wat is het verschil?

Wanneer het gaat om vorderingen moet er vaak rekening gehouden worden met een verjaringstermijn of een vervaltermijn. Vorderingen verlopen na het verstrijken van een bepaalde tijd. Logisch, anders kan een mogelijke vordering voor altijd aan je blijven kleven. Daarnaast is het voor alle betrokken partijen fijn als er op een zeker moment duidelijkheid is. Deze termijnen zijn in de wet of in contracten vastgelegd en beperken het recht van de schuldeiser om na verloop van een periode zijn vorderingen in recht op te eisen. De duur van een termijn hangt af van het type vordering. Maar wat is het verschil tussen verjaringstermijn en vervaltermijn? Dat leg ik je in dit artikel graag uit.

Wat is een verjaringstermijn?

Laten we als voorbeeld een loonvordering nemen. Een loonvordering heeft een verjaringstermijn van 5 jaar. Dit betekent dat de debiteur vóór het einde van de verjaringstermijn via een brief kan laten weten dat er nog steeds aanspraak gemaakt wordt op nakoming. In dit geval begint de verjaringstermijn van 5 jaar opnieuw. Dit noemen we het stuiten van de vordering en kan alleen vóórdat de verjaringstermijn is verlopen. Het stuiten ná het verlopen van de verjaringstermijn is niet mogelijk.

Echter, betaling van de vordering ná het verlopen van de verjaringstermijn is rechtsgeldig. De schuldenaar heeft niet onverschuldigd betaald, en kan dan niet meer zijn geld terugvragen.

Wat is een vervaltermijn?

Een vervaltermijn daarentegen kan niet worden gestuit. Het arbeidsrecht, denk aan vakantiedagen, kent veel vervaltermijnen. Als je iemand een vordering met vervaltermijn oplegt, dan moet hij de zaak vóór het verlopen van de vervaltermijn aan de rechter voorleggen. Na dit termijn is het simpelweg niet meer mogelijk.

Als een schuldenaar ná het verlopen van de vervaltermijn alsnog de vordering voldoet, heeft hij onverschuldigd betaald. Hij kan dan zijn geld terugvragen. 

Mijn advies

Houd de verjarings- en vervaltermijnen goed in de gaten, betaal tijdig of stuit de vordering indien dit mogelijk is. Wanneer je dit niet doet, dan kunnen de kosten ontzettend hoog oplopen. Heb je nog vragen of wil je hier advies over? Neem dan contact met me op. 

Groet,
Maura

Back To Top