skip to Main Content
Wanneer Is De Lage WW-premie Van Toepassing?

Wanneer is de lage WW-premie van toepassing?

Als werkgever betaal je voor iedere werknemer een WW-premie. Deze premie maakt deel uit van de verplichte werknemersverzekering. Zo wordt je werknemer beschermd tegen inkomensverlies bij werkeloosheid of wanneer hij ziek wordt. Je draagt deze premie af aan De Belastingdienst via de periodieke aangifte loonheffing. Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor het berekenen van de WW-premie vastgelegd.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De WW-premie is een percentage van het loon van je werknemers. Door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn er nieuwe regels opgesteld. De WW-premie hangt nu af van het type contract dat een werknemer heeft: vast of flexibel. Je betaalt namelijk een lagere WW-premie voor iemand met een vast contract. Het verschil tussen iemand met een vast contract en een flexibel contract is maar liefst 5%. Met deze wet wil de overheid werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract te bieden.

Wanneer geldt er een lage premie?

Om een lage WW-premie over je werknemer te kunnen betalen, moet de arbeidsovereenkomst aan een aantal dingen voldoen:

  • De arbeidsovereenkomst moet gaan over een contract voor onbepaalde tijd (vast contract).
  • De arbeidsovereenkomst mag géén contract op oproepbasis zijn.
  • De arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.

Lage WW-premie: overige situaties

Ook wanneer je werknemer jonger dan 21 jaar is en niet meer dan 52 uur per kalendermaand betaald krijgt betaal je een lage WW-premie. Hetzelfde geldt voor een leerling die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt, voor uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen en als je eigenrisicodrager bent.

Wanneer betaal je een hoge WW-premie?

Voor alle soorten arbeidscontracten en in alle andere situaties moet je voor je werknemers een hoge WW-premie betalen. Dit geldt bijvoorbeeld bij:

  • Tijdelijke contracten of flexibele contracten;
  • contracten op oproepbasis;
  • nulurencontracten;
  • min-max contracten;
  • een arbeidsovereenkomst die mondeling is vastgelegd;
  • uitzendkrachten.

Wil je meer weten over lage en hoge WW-premies? Of wil je samen met mij kijken naar de berekeningen van deze premies? Neem dan contact met me op. Ik help je graag een stapje verder.

Groet, Maura

Back To Top