skip to Main Content
WW-premie: Wat Is Het Precies En Hoe Werkt Het?

WW-premie: wat is het precies en hoe werkt het?

De WW-premie maakt deel uit van de zogeheten werknemersverzekeringen. Dit zijn verplichte verzekeringen waarvoor je als werkgever moet betalen voor iedere werknemer die bij jou in loondienst werkt. Voor iedere werknemer betaal je maandelijks WW-premie. Maar wat is dat nu eigenlijk en hoe bereken je deze premie? Je leest het in dit artikel.

WW-premie, wat is dat?

WW staat voor Werkloosheidswet. Dankzij de WW-premies die jij voor jouw werknemers betaalt, kunnen zij een WW-uitkering krijgen wanneer ze geheel of gedeeltelijk werkloos worden. Deze tijdelijke uitkering helpt om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen.

Tot 2009 was het zo dat de werkgever en de werknemer beiden een deel van de WW-premie betaalden. Tegenwoordig betaal jij deze kosten alleen. De premie bedraagt een percentage van het loon dat een werknemer verdient. Je moet de WW-premie afdragen aan de Belastingdienst via de periodieke aangifte loonheffingen.

WW-premie, wat is er veranderd door de WAB?

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), op 1 januari 2020, gelden nieuwe regels voor de berekening van de WW-premie.

Met de WAB wil de overheid werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom hangt de hoogte van de WW-premie nu af van het type arbeidscontract van je werknemer. Je betaalt een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de premiepercentages jaarlijks vast.

In 2020 zijn dit de percentages:

Lage WW-premie: 2,94%

Hoge WW-premie: 7,94%

Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is dus 5 procentpunt. Met andere woorden; voor een werknemer in vaste dienst met een maandloon van 2000 euro betaal je 58,80 euro WW-premie per loontijdvak. Heeft diezelfde werknemer een tijdelijk contract, dan betaal je 158,80 euro premie. Een verschil van maar liefst 100 euro.

Lage WW-premie

Er zijn vier concrete situaties waarin je als werkgever altijd een lage WW-premie betaalt voor een werknemer.

 1. Je werknemer heeft een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). Het contract moet schriftelijk zijn vastgelegd en een vaste arbeidsomvang hebben. Het mag dus niet gaan om een oproepcontract.
  Let op: Heb je voor 1 januari 2020 iemand in vaste dienst genomen, maar dit nog niet schriftelijk vastgelegd? Dan geldt een overgangsregeling: wanneer je voor 1 april 2020 een arbeidscontract maakt, betaal je alsnog de lage WW-premie. Gaat het om een tijdelijk contract dat mondeling is omgezet naar een vast contract, dan volstaat een door beide partijen getekende bijlage bij het oorspronkelijke contract.
 2. Je werknemer is jonger dan 21 jaar en krijgt niet meer dan 52 uur per kalendermaand (of 48 uur per vier weken) betaald.
 3. Je werknemer is een leerling die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. Je moet dan wel een schriftelijke overeenkomst hebben met de BBL-leerling, voorzien van een dagtekening.
 4. Je betaalt je werknemer een uitkering werknemersverzekeringen als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Voor deze uitkering aan je werknemer geldt de lage WW-premie.

Hoge WW-premie

Voor alle soorten arbeidscontracten anders dan het dienstverband voor onbepaalde tijd moet je voor je werknemers de hoge WW-premie afdragen. Denk bijvoorbeeld aan:

 1. Tijdelijke contracten;
 2. oproepcontracten (bv. nulurencontracten en min-maxcontracten);
 3. fictieve dienstbetrekkingen;
 4. arbeidsovereenkomsten zonder schriftelijk contract;
 5. uitzendcontracten met uitzendbeding.

WW-premie, belangrijke aandachtspunten

Door de invoering van slechts twee premiepercentages lijkt het WW-premiestelsel onder de WAB een stuk eenvoudiger. Maar pas op! Enkele zaken moet je goed in het oog houden.

Herziening van de lage WW-premie

Er zijn twee situaties waarin je als werkgever verplicht bent een lage WW-premie te herzien en alsnog een hoge WW-premie moet betalen.

 • Je ontslaat een nieuw aangenomen werknemer binnen twee maanden, of de werknemer neemt binnen twee maanden zelf ontslag.
 • Een werknemer werkt in een jaar meer dan 30 procent extra bovenop de uren die in zijn contract zijn afgesproken.

In beide gevallen betaal je alsnog de hoge WW-premie, met terugwerkende kracht. Je moet dit zelf aangeven in je loonaangifte voor de Belastingdienst. Dit doe je via een zogeheten ‘correctiebericht’.

Wijziging van lage naar hoge WW-premie

Het kan voorkomen dat je een vast arbeidscontract van een werknemer omzet in bijvoorbeeld een oproepcontract. Je gaat dan de hoge WW-premie betalen in plaats van de lage. Wanneer de contractomzetting plaatsvindt gedurende een loonaangiftetijdvak (bv. halverwege de maand), dan gaat de hoge WW-premie pas in op de eerste dag van het volgende aangiftetijdvak. Dit geldt ook als een werknemer zonder vast contract gedurende een aangiftetijdvak de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Twee dienstverbanden: flexibel en vast

Soms heeft een werknemer twee verschillende arbeidscontracten. Bijvoorbeeld een vast contract voor 20 uur per week en daarnaast een oproepcontract met een wisselend aantal uren. In dat geval draag je voor het vaste contract de lage WW-premie af en voor het oproepcontract de hoge WW-premie.

Wijziging loonaangifte

Door de invoering van de WAB is ook de wijze van aangifte van loonheffingen voor werkgevers op 1 januari 2020 op een aantal punten gewijzigd. Meer informatie over de loonaangifte vind je op de website van de Belastingdienst.

WW-premie berekenen

Wanneer je eenmaal weet of je werknemer onder het hoge of het lage percentage valt, kun je de WW-premie eenvoudig berekenen. Je neemt het bruto maandloon van je werknemer als basis.

Bruto maandloon X percentage = WW-premie.

Lage WW-premie berekenen

Stel dat je werknemer een bruto maandloon heeft van 3000 euro. Hij heeft een vast contract. Je mag dan het lage percentage van 2,94 procent toepassen. Je berekent de WW-premie als volgt:

3000 euro X 0,0294 = 88,20 euro.

Hoge WW-premie berekenen

Stel dat je werknemer een nulurencontract heeft. Je moet dan het hoge percentage van 7,94 procent toepassen. Hij heeft in een maand 2100 euro aan brutoloon verdiend. Je berekent de WW-premie als volgt:

2100 euro X 0,0794 = 166,74 euro.

Heb je hier vragen over of twijfel je over de premie voor jouw werknemers? Neem dan gerust contact met mij op.

Groet,

Maura

Back To Top