skip to Main Content
Loonheffingskorting Toepassen, Tips En Tools

Loonheffingskorting toepassen, tips en tools

Volgens de Nederlandse wet hebben jouw werknemers recht op loonheffingskorting. Maar wat is dat precies? Hoe bereken je deze korting en wanneer moet je hem toepassen? Ik geef je graag uitleg en praktische tips.

Iedere werknemer die in Nederland arbeid in loondienst verricht, moet over het verdiende loon belasting betalen aan de overheid. De te betalen belasting bestaat uit de loonbelasting en enkele verplichte premies. Deze worden samen ook wel aangeduid met het begrip loonheffingen. Als werkgever ben je verplicht de loonheffingen in te houden op het loon van je werknemers en maandelijks af te dragen aan de Belastingdienst. Je mag de loonheffingen verminderen met de zogenoemde loonheffingskorting.

Loonheffingskorting, wat is dat?

De loonheffingskorting is een korting op de belasting die de overheid heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat werknemers een zeker basisbedrag hebben om van te leven. Door de loonheffingskorting hoeven werknemers over een bepaald deel van hun inkomen namelijk geen belasting te betalen. Zo houden zij meer geld over voor bijvoorbeeld huur, eten en scholing voor hun kinderen.

De loonheffingskorting is eigenlijk een verzamelnaam voor zes verschillende heffingskortingen. Als werkgever heb je meestal maar met twee daarvan te maken:

  • Algemene heffingskorting. Dit is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen. Iedere belastingplichtige krijgt deze korting.
  • Arbeidskorting. Dit is een korting die wordt berekend over het arbeidsinkomen. Deze korting geldt voor iedereen die werkt.

Loonheffingskorting toepassen

Alle werknemers hebben standaard recht op loonheffingskorting. Sommige bedrijven passen de korting daarom al automatisch toe bij de maandelijkse afdracht van loonheffingen aan de belastingdienst. Maar dat is niet verplicht.

Formulier loonheffingskorting

De wet zegt dat een werknemer zelf een verzoek tot loonheffingskorting bij zijn werkgever in moet dienen. Hiervoor kan hij het aanvraagformulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ gebruiken. Je werknemer kan dit formulier ook zelf downloaden op de website van de Belastingdienst. Maar gebruikelijker is dat hij of zij een verzoek bij jou indient en dat jij het formulier toestuurt. Vraagt een werknemer de loonheffingskorting niet bij je aan? Geen nood. Loonheffingskorting is een recht: de Belastingdienst zal de korting bij de eerstvolgende belastingaangifte alsnog verrekenen. Je werknemer loopt zijn geld dus niet mis, hij moet er alleen iets langer op wachten. Wijs hem wel op het feit dat hij hiervoor belastingaangifte moet doen.

Tip: zorg dat jij jouw (nieuwe) werknemer voor bent. Bied hem bij het afsluiten van zijn arbeidscontract aan om de loonheffingskorting voor hem te regelen. Dit wordt gewaardeerd en getuigt van goed werkgeverschap.

Bereken de korting

Voor het bepalen van de juiste loonheffingskorting moet je per werknemer de verschillende bestanddelen van de korting afzonderlijk berekenen.

  1. Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is afhankelijk van het loon. Bij een salaris tot circa € 20.000 is de korting maximaal, namelijk € 2.477. Dit is gelijk aan het bedrag aan inkomstenbelasting plus de premie volksverzekeringen. Naarmate het loon hoger is, neemt de korting af. Bij een loon van circa € 68.000 of meer vervalt het recht op korting. De exacte bedragen vind je in de Tabel algemene heffingskorting.

  1. Arbeidskorting

De arbeidskorting wordt gebaseerd op het arbeidsinkomen. De berekening is wat ingewikkelder dan bij de algemene heffingskorting. De maximale arbeidskorting is € 3.399. Voor AOW’ers gelden andere bedragen. Het bedrag aan arbeidskorting waarbij rekening is gehouden bij het bepalen van de loonheffingen moet je apart in je loonadministratie vastleggen, omdat je dit in de aangifte loonheffingen en op de jaaropgaaf van je werknemer moet vermelden.

Jouw werknemers hebben maar bij één werkgever recht op loonheffingskorting. Wie de korting dubbel ontvangt, loopt het risico op een naheffing van de Belastingdienst. Vraag daarom altijd na of jouw werknemer op dit moment ook nog bij een andere werkgever in dienst is.

Veel succes!

Groet,

Maura

Back To Top