skip to Main Content
Overweeg Je Het Ontslaan Van Personeel? Er Zijn Alternatieven!

Overweeg je het ontslaan van personeel? Er zijn alternatieven!

Bevind je je in een situatie waarin je denkt ‘genoodzaakt’ te zijn om afscheid te nemen van trouwe werknemers? Personeel ontslaan lijkt een verstandige oplossing, maar er zijn genoeg alternatieven om je personeel te behouden en kosten te besparen. Want je wil niet dat er zomaar kennis en expertise verloren gaat.

De vertrekregeling

Een goed alternatief is om te kijken naar een mogelijke vertrekregeling. Je komt dan samen met je werknemer overeen om uit elkaar te gaan. Dit kan door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Wat is de inhoud van een vaststellingsovereenkomst?

In de vaststellingsovereenkomst moet duidelijk beschreven staan dat de vertrekregeling met wederzijds goedkeuren plaatsvindt. Afspraken die in een vaststellingsovereenkomst beschreven staan zijn:

  • Vrijstelling van werkzaamheden;
  • het inleveren van bedrijfseigendommen;
  • geheimhoudingsplicht;
  • ontslagvergoeding;
  • finale kwijting;
  • de eindafrekening;
  • en natuurlijk de einddatum.

Let op: de reden van ontslag mag geen dringende reden zijn.

Hoe kun je als werkgever de vaststellingsovereenkomst aantrekkelijker maken?

  • Bied gratis hulp van een coach of loopbaanbegeleider aan.
  • Geef je werknemer de ruimte om vrijstelling van werk te krijgen.
  • Geef je werknemer het recht om zijn WW-uitkering te behouden.

Let op: als je tegelijkertijd of kort daarna toch een reorganisatie begint, telt het UWV deze vertrekkende werknemers mee om te bepalen of er sprake is van collectief ontslag.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Je kunt met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van de loonkosten van je werknemers vergoed krijgen als je verwacht dat je ten minste 20% omzet verliest. Dit is bijvoorbeeld bij veel bedrijven het geval geweest vanwege de coronamaatregelen. Door de NOW-regeling hebben ze tóch hun werknemers kunnen behouden.

Bekijk het ziekteverzuim

Zijn er nog werknemers in dienst die al langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt zijn? Bekijk dan de mogelijkheden om voor deze werknemers een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.

Kijk naar om- en bijscholing

Heb je te veel werknemers op één bepaalde functie zitten? Je kunt je werknemers aanbieden om een om- of bijscholing te volgen, zodat ze binnen jouw organisatie andere werkzaamheden kunnen gaan uitvoeren.

Collegiale uitleen

Kan dat? Jazeker! Je kunt personeel uitlenen aan een andere ondernemer in dezelfde branche. Dit zie je bijvoorbeeld veel in de bouw. Het voordeel is dat de personeelskosten vergoed zijn. Je dient dan als het ware als een soort ‘detacheringsbureau’ en maakt samen met je partner een overeenkomst.

Vervroegd pensioen of deel van het pensioen uitbetalen

Vanaf 2021 tot en met 2025 geldt de ‘RVU-drempelvrijstelling’. Dat wil zeggen dat je als werkgever geen heffing betaalt over regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW. Dit kan voor beide partijen aantrekkelijk zijn.

Heb je werk uitbesteed?

Veel werkgevers besteden werk – zoals marketing & communicatie – uit aan externe bureaus. Denk er eens over na om dit werk terug te halen en uit te laten voeren door je personeel. Wellicht is hier een korte om- of bijscholing voor nodig, maar het bespaart je een hoop kosten en je behoudt je personeel.

Er zijn een tal van mogelijkheden om goed personeel te behouden. Bekijk welke mogelijkheid het beste bij jou en je organisatie past. Mocht je er toch niet helemaal uitkomen. Neem dan contact met me op. Ik help je graag op weg.

Groet, Maura

Back To Top