skip to Main Content
Zo Meld Je Je Aan Als Werkgever Bij De Belastingdienst

Zo meld je je aan als werkgever bij de belastingdienst

Wanneer je personeel in dienst gaat nemen moet je je als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. De reden daarvoor is dat je loonheffing gaat inhouden op het salaris van je personeel. We leggen je in dit artikel uit hoe je de Belastingdienst laat weten dat je een werkgever wordt.

Aanmelden als werkgever

Neem je bij de start van je onderneming gelijk personeel in dienst? Dan kun je dat direct bij het inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK) aangeven. Afhankelijk van de gekozen rechtsvorm doorloop je de stappen om je in te schrijven. De opvolging met de Belastingdienst gaat dan via de KVK. Wanneer je je hebt ingeschreven bij de KVK, kom je in het handelsregister te staan. Neem je later mensen in dienst? Dan meld je je bij de Belastingdienst aan via dit aanmeldformulier. Je stuurt dit formulier vervolgens per post naar de Belastingdienst.

Je ontvangt de volgende brieven van de Belastingdienst

Nu is het wachten tot je van de Belastingdienst een loonheffingsnummer, de aangiftebrief loonheffingen en de brief over premies werkverzekeringen ontvangt.

Het loonheffingsnummer

Dit nummer heb je nodig om aangifte te doen voor de loonheffingen en krijg je binnen 5 werkdagen per post thuisbezorgd.

De aangiftebrief loonheffingen

Daarnaast ontvang je binnen 3 weken na aanmelding de aangiftebrief loonheffing met het tijdvak waarover je aangifte doet (4 weken of één maand), de uiterste aangifte- en betaaldatum en het betalingskenmerk. Bewaar deze gegevens goed, want je hebt ze nodig om de aangifte loonheffing tijdig in te dienen en te betalen.

Brief gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Iedere werkgever moet een premie afdragen aan het UWV voor de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). De zogenaamde gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Ook hier ontvang je een brief over. Hierin staat informatie over je sectorindeling en het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Wanneer je een eigenrisicodrager wordt, betaal je een lagere premie. Bekijk grondig wat hier de opties voor zijn.

Werknemers op een later moment verzekeren

Neem je pas op een later moment werknemers in dienst waarover je premies gaat betalen, maar ben je al wel aangemeld als werkgever? Laat dit dan weten via het formulier: Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen.

Wat als je een onderneming overneemt?

Als je een onderneming met werknemers overneemt, dan kun je je bij inschrijving bij de KVK direct als werkgever aanmelden. Zodra je dit hebt gedaan verzend je – in samenwerking met de overdragende werkgever – het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’. Ook als de rechtsvorm van je onderneming verandert of als je enkel werknemers van een andere ondernemer overneemt gebruik je dit formulier.

Heb je de eerste stap gezet naar werkgever, en heb je jezelf ingeschreven bij de KVK? Ik wens je heel veel succes. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met me op.

Groet, Maura

Back To Top