skip to Main Content
Risico-inventarisatie En -evaluatie (RI&E): Breng De Risico’s In Kaart

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): breng de risico’s in kaart

De Arbeidsomstandighedenwet, oftewel de Arbowet, verplicht ieder bedrijf om een arbobeleid te voeren. Dit beleid is zoveel mogelijk gericht op optimale arbeidsomstandigheden voor het personeel. De basis van dit arbeidsbeleid is een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Een RI&E brengt duidelijk en overzichtelijk in beeld wat de eventuele risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf zijn. Zo kan er proactief en preventief ingespeeld worden op een betere en veilige werkomgeving. Maar hoe zit dat precies?

Wat houdt een RI&E in?

Een RI&E helpt je bij het in kaart brengen van nieuwe en bestaande arbeidsrisico’s van je bedrijf of organisatie. Daarvoor wordt er eerst een RI&E opgesteld. Dit kan je zelf doen of je kunt het laten doen door een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige. Daarna wordt er een plan van aanpak gemaakt voor het beheersen van deze risico’s. In eerste instantie is een RI&E bedoeld om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Daarnaast helpt een RI&E ook om je medewerkers vitaal en flexibel te houden. Het is belangrijk om de RI&E steeds bij te werken, zodat deze meegroeit met het bedrijf. Op deze manier breng je tevens nieuwe of toekomstige risico’s op tijd in kaart.

RI&E zelf opstellen

Het is mogelijk om een RI&E zelf op te stellen of met behulp van zogenoemde RI&E-instrumenten. Dit is een digitaal hulpmiddel dat je wijst op de meest voorkomende risico’s binnen een bedrijf. Wanneer je dit hebt gedaan of laten doen maak je een plan van aanpak voor het beheersen van deze risico’s.

Wat komt er in het plan van aanpak?

Binnen de RI&E is het plan van aanpak een verplicht onderdeel. De Inspectie SZW zal naar dit plan vragen wanneer ze bij je langskomen. In het plan van aanpak komt te staan welke maatregelen er genomen worden om de in kaart gebrachte risico’s aan te pakken. Daarnaast wordt er in het plan opgenomen binnen welke termijn deze maatregelen opgevolgd worden en wie er hiervoor verantwoordelijk is.

RI&E toetsen

Wanneer je de RI&E en het plan van aanpak opgesteld hebt moet je deze voorleggen aan een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige. Zij kunnen beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is. Hierna schrijven ze een advies uit. 

Het is niet nodig om een RI&E te toetsen als alle werknemers in het bedrijf samen minder dan 40 uur werken of als het bedrijf maximaal 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument. Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun RI&E wél laten toetsen.

Wordt corona opgenomen in de RI&E?

Het antwoord op deze vraag is ja. Als de arbeidsomstandigheden veranderen, dan wordt de RI&E ook aangepast. Dit is bij corona het geval; dan veranderen de arbeidsomstandigheden. Je moet dan de risico’s van corona inventariseren, evalueren en hier een plan van aanpak voor maken. Voor het werken op kantoor, maar ook voor de thuiswerkplek.

Hoe zit het dan met thuiswerken?

Een RI&E geldt niet alleen binnen het bedrijf of organisatie, maar ook voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers die nu thuis moeten werken. Door thuiswerken kunnen andere risico’s ontstaan en het is belangrijk om deze in kaart te brengen en te beschrijven in een RI&E met bijbehorend plan van aanpak. Dit zorgt ervoor dat er permanent aandacht is voor de vitaliteit van personeel. Dit is van belang voor je bedrijf en je medewerkers.

Het is verplicht om de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen je bedrijf in kaart te brengen middels een RI&E. Wil je zelf aan de slag met een RI&E en heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact met me op.

Groet,

Maura

Back To Top