skip to Main Content
Partner In Dienst? Geen Gezagsverhouding Is Geen Arbeidsovereenkomst!

Partner in dienst? Geen gezagsverhouding is geen arbeidsovereenkomst!

“Tussen twee echtgenoten is geen sprake van een gezagsverhouding; er is dus ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst.”

Of toch wel? 

Wanneer het gaat om een dienstverband is het vereist dat er sprake is van een gezagsverhouding. Als er geen gezagsverhouding is tussen werknemer en werkgever, dan is er dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Dan heeft de partner in de praktijk ook geen recht op een eventuele WW-uitkering.

Wat is de situatie?

Je werkt in het bedrijf van je (ex)-partner en wilt – omwille van ontslag – een uitkering aanvragen. Je hebt altijd hard gewerkt, hebt een arbeidsovereenkomst en ontvangt ook gewoon loon. Je gaat naar het UWV om een WW-uitkering aan te vragen. Het UWV wijst de aanvraag af omdat je gezien wordt als ‘meewerkend familielid’. Volgens het UWV kan er geen sprake zijn van een gezagsverhouding tussen echtgenoten. Je moet dan kunnen aantonen dat er weldegelijk een gezagsverhouding bestond. Maar hoe?

Beoordeling gezagsverhouding

De definitie van gezagsverhouding kan nog wel eens zorgen voor verwarring. Daarom is er een nieuwe bijlage in het Handboek Loonheffing toegevoegd ter verduidelijking van het begrip ‘gezagsverhouding’. Dit is lastig wanneer het gaat om de partner van de DGA, Directeur-grootaandeelhouder. De Belastingdienst stelt dat er tussen man en vrouw geen gezagsverhouding kan bestaan. Het loonheffingshandboek geeft een aantal handvatten om een betekenis te geven aan het begrip gezagsverhouding, namelijk:

 • Leiding en toezicht;
 • vergelijkbaarheid personeel;
 • werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen;
 • manier waarop de werkende naar buiten treedt;
 • overige aspecten.

Waar kun je zelf rekening mee houden?

Maar het aantonen van een gezagsverhouding is dan nog ontzettend lastig. De rechter moet bepalen dat er tijdens een arbeidsovereenkomst sprake is van een gezagsverhouding en dat de arbeidssituatie van zijn partner niet anders is dan van de andere werknemers. Zorg dat er genoeg bewijzen zijn om dit aan te tonen:

 • Geef de partner dezelfde arbeidsovereenkomst als de andere werknemers.
 • Betaal de partner een normaal salaris.
 • Bewaar schriftelijke communicatie – zoals e-mails – om aan te tonen dat er wel degelijk een gezagsverhouding was.
 • Geef de partner net als alle andere werknemers pensioen.
 • Voer een jaarlijks beoordelingsgesprek.
 • Meld de partner aan bij de werknemersverzekeringen (verzuim, WGA-hiaatverzekering).

Tip: zijn er meerdere DGA’s in het bedrijf aanwezig? Dan is het handig om de partner onder leiding en toezicht van een andere DGA te schalen. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met me op.

Groet, Maura

Back To Top