skip to Main Content
Update Coronacrisis: Tweede Steunpakket Voor Ondernemers

Update coronacrisis: tweede steunpakket voor ondernemers

Het huidige steunpakket voor ondernemers, die getroffen zijn door de coronacrisis, loopt op zondag 31 mei af. Om deze reden is er nu een tweede steunpakket gepresenteerd. In de basis worden de huidige maatregelen met 3 maanden verlengd, van juni t/m augustus. Echter zijn er ook een aantal wijzigingen aangekondigd. Hieronder lees je welke dat zijn.

TOGS-regeling: compensatie van vaste lasten bij minimaal 30% omzetverlies

Met dank aan de TOGS-regeling kunnen bedrijven in sectoren zoals horeca, recreatie, sport en cultuur een (belastingvrije) tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de hoeveelheid omzetverlies. Het maximale bedrag dat uitgekeerd kan worden is €20.000. Waar voorheen het omzetverlies en de vaste lasten minstens €4.000 moesten zijn om gebruik te mogen maken van deze regeling, is dat in het tweede steunpakket een omzetderving van 30%.

NOW-regeling: wijzigingen rondom ontslag, dividenduitkeringen en bonussen

Door middel van de NOW-regeling kunnen bedrijven met omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt gekeken naar een periode van 3 maanden, waarbij een startdatum aangegeven kan worden op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Bedrijven die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW-regeling, moeten de omzetperiode aan laten sluiten op de gekozen periode in het eerste tijdvak.

De hoogte van de loonsom bij de NOW 2.0 wordt bepaald aan de hand van de loonsom in maart. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat eventuele subsidies, die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen. Daardoor krijgen ondernemers die ook al een tegemoetkoming ontvangen op basis van de TOGS-regeling minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.

Het streven van het kabinet is dat de verlengde tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli en augustus vanaf 6 juli kan worden aangevraagd. De loonkostensubsidie voor de NOW 1.0 kan tot en met 5 juni worden aangevraagd (dit was voorheen 31 mei).

Ontslagboete komt te vervallen

Wanneer een werkgever werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus, hoeft er geen ontslagboete meer te worden betaald. Wanneer er voor meer dan 20 werknemers ontslag aangevraagd moet worden in verband met bedrijfseconomische redenen, dienen bedrijven gedurende vier weken te overleggen met de vakbonden over het voorgenomen ontslag (Wet Melding Collectief Ontslag). De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon gelden, dus ook de verplichting om een transitievergoeding te betalen.

Extra voorwaarden voor bonussen

Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling en een tegemoetkoming ontvangt waarvoor een accountantsverklaring is vereist, mag voorlopig geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en/of de directie uitkeren en geen aandelen inkopen. Deze voorwaarden gelden tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021, wanneer de jaarrekening wordt vastgesteld. Onder welke voorwaarde een accountantsverklaring is vereist, wordt later bekendgemaakt.

Wijziging tegemoetkoming seizoensgebonden bedrijven

Omdat in eerste instantie januari als referentiemaand werd genomen voor het bepalen van de hoogte van de loonsom, werkte de NOW-regeling tot nu toe niet goed voor seizoensgebonden bedrijven. De meeste seizoensbedrijven hebben in januari namelijk veel minder personeel dan in bijvoorbeeld maart tot en met mei. Met terugwerkende kracht kunnen deze bedrijven nu alsnog de tegemoetkoming aanvragen. Wanneer de loonsom in de maanden maart tot en met mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van de maand maart leidend voor het bepalen van het subsidiebedrag. Bedrijven die reeds NOW hebben aangevraagd onder de oude regels, maar die wel voldoen aan de nieuwe voorwaarden, zullen automatisch alsnog gaan profiteren van deze wijziging.

Verplicht bij- en omscholen

Zodra werkgevers na 31 mei de NOW aanvragen, worden zij verplicht gesteld om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te gaan doen. Hiermee wil de overheid het aantal gedwongen ontslagen, als gevolg van de coronacrisis, zoveel mogelijk beperken. Het kabinet stelt hiervoor een scholingspakket, genaamd ‘NL leert door’, van €50 miljoen ter beschikking.

Tozo-regeling: partnertoets

Ook de Tozo-regeling, waarbij het inkomen van zelfstandigen wordt aangevuld tot het sociaal minimum, wordt verlengd tot en met eind augustus van dit jaar. Echter wordt er bij alle aanvragen ná 31 mei een partnertoets afgenomen. Wanneer er door het inkomen van de partner dus sprake is van een gezinsinkomen dat boven het sociaal minimum blijft, heeft de zelfstandige geen recht op een tegemoetkoming vanuit de Tozo-regeling. Wel kan men, in de vorm van een lening met een verlaagd rentepercentage, tot maximaal €10.357 voor bedrijfskapitaal aan ondersteuning aanvragen.

Belastinguitstel verlengd tot 1 september 2020

De periode waarin getroffen bedrijven belastinguitstel aan kunnen vragen, is verlengd tot 1 september 2020. Uiteraard hoeven eventuele verzuimboetes, voor het niet op tijd betalen, dus niet te worden voldaan. De belasting- en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Let op! Ondernemers krijgen bij de aanvraag automatisch drie maanden uitstel van betaling. Wanneer bedrijven langer uitstel aanvragen, mogen zij geen bonussen en dividenden uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Tevens het versoepelen van het urencriterium voor zzp’ers, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel wordt verlengd tot 1 september 2020.

Extra geld beschikbaar voor de Corona Overbruggingslening (COL)

Vanwege het grote aantal ingediende aanvragen, krijgt de Corona Overbruggingslening (COL) €150 miljoen extra. Deze lening draagt bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven zoals start-ups en scale-ups. Ook de BMKB-regeling, de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en de SEED Capital-regeling worden verlengd tot 1 september 2020.

Ondanks dat veel coronamaatregelen zijn of worden versoepeld, blijft de overheid gelukkig steun bieden aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Vooralsnog is dit steunpakket geldig tot 1 september 2020. Indien er weer iets wordt gewijzigd of verlengd, zal ik je hier uiteraard weer van op de hoogte stellen.

Groet,
Maura

Back To Top