skip to Main Content
Fiscale Maatregelen Met Betrekking Tot Het Coronavirus

Fiscale maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Ook in Nederland zijn inmiddels de economische consequenties van het coronavirus merkbaar. Om te voorkomen dat ondernemers daardoor in liquiditeitsproblemen komen, heeft het kabinet een aantal fiscale maatregelen getroffen.

Uitstel van betaling

Het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aan te vragen. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. De individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Geen verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat de behandeltijden kunnen oplopen als er veel verzoeken binnenkomen.

Verlaging voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis, kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten

Met de Borgstelling MKB-kredieten staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan hun financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Men streeft ernaar om per eind maart met een tijdelijke verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten te komen. De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen dan tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Bron: tipsenadvies-belastingen.nl

Back To Top