skip to Main Content
9 Soorten Bijzonder Verlof

9 soorten bijzonder verlof

In de vorige blogpost deelde ik de regels van het bijzonder verlof met je. Nu je waarschijnlijk weet of je de aanvragen voor bijzonder verlof goed- of af mag keuren, is het tevens handig om te weten welke soorten bijzonder verlof er allemaal zijn. Ook hier geldt dat per cao, arbeidsovereenkomst of personeelshandboek kan verschillen welke soorten bijzonder verlof al dan niet kunnen worden opgenomen, en in hoeverre dat door de werkgever dient te worden doorbetaald.

1. In ondertrouw gaan

Wanneer een werknemer in ondertrouw gaat, dan is het gebruikelijk dat hij of zij hier vrij voor krijgt. In de meeste gevallen heeft de medewerker recht op één vrije dag.

2. Zelf trouwen

Als een medewerker gaat trouwen, krijgen de meeste werknemers ongeveer twee tot vier dagen bijzonder verlof. Dit geldt tevens voor een geregistreerd partnerschap.

3. Een familielid trouwt

Trouwt een naast familielid van een werknemer? Dan wil de werknemer daar waarschijnlijk graag bij zijn. Veel cao’s geven daarom één vrije dag bij het huwelijk van een familielid in de 1e of 2e graad. Denk hierbij aan de bruiloft van (schoon)ouders of een zoon, dochter, broer, zwager of (schoon)zus. Ooms en tantes zijn familie uit de 3e graad. Indien zij trouwen, hoef je je werknemer geen bijzonder verlof te verlenen voor het bijwonen van het huwelijk. Ook hier geldt hetzelfde voor een geregistreerd partnerschap.

4. Overlijden van een familielid

Bij het overlijden van een familielid wil je je medewerker natuurlijk de gelegenheid geven om afscheid te nemen. Hiervoor is het gebruikelijk om de volgende ‘regels’ te hanteren:

  • Echtgenoot/partner, bloed-of aanverwanten in de 1e graad: dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart (meestal 4 dagen).
  • Bloed- of aanverwanten in de 2e graad: de dag van overlijden en de dag van de uitvaart (2 dagen)
  • Bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad: de dag van de uitvaart (1 dag)

Let op! Wanneer een huisgenoot of direct familielid overlijdt, kan het zijn dat je werknemer recht heeft op calamiteitenverlof. Bijvoorbeeld omdat hij de enige in de familie is die de nodige zaken rond het overlijden kan regelen. Het calamiteiten verlof kan vervolgens overgaan in bijzonder verlof.

5. Een jubileum vieren

Bij feestelijke gelegenheden, zoals een zilveren of gouden bruiloft of een werkjubileum, is het heel normaal dat een medewerker hiervoor een of meerdere dagen vrij krijgt. Hierop zijn de volgende ‘regels’ van toepassing:

  • Eigen huwelijksjubileum (25 of 40 jaar): 1 dag.
  • Huwelijksjubileum van ouders, schoonouders of pleegouders (25, 40, 50, 60 jaar): 1 dag.
  • Dienstjubileum: 1 tot 3 dagen, afhankelijk van hoe lang de werknemer in dienst is.

6. Verhuizen

Wanneer een werknemer gaat verhuizen, is er in veel gevallen recht op bijzonder verlof. In de meeste cao’s staat dat een medewerker 2 dagen vrij krijgt voor het regelen en uitvoeren van een verhuizing.

7. Solliciteren

In de meeste gevallen dient een medewerker vakantie-uren op te nemen wanneer hij tijdens werktijd een sollicitatiegesprek heeft. Het kan echter zijn dat, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van gedwongen ontslag, er andere regels zijn opgesteld in de betreffende cao.

8. Het bezoeken van een dokter of tandarts

In de meeste cao’s is afgesproken dat werknemers dokters- en tandartsafspraken zoveel mogelijk in hun eigen tijd moeten plannen. Wanneer dit niet mogelijk is, komt het er in de praktijk vaak op neer dat er alsnog bijzonder verlof wordt verleend.

Zwangere werknemers hebben wel altijd het recht om tijdens werktijd een zwangerschapscontrole in te plannen. Hiervoor dienen zij ook gewoon te worden doorbetaald. Deze doorbetaling geldt voor zowel het onderzoek als de reistijd die daarvoor nodig is. Een zwangerschapscontrole valt niet onder het bijzonder verlof en gaat dan ook niet van eventuele verlofuren af. Zie voor meer informatie de Arbeidstijdenwet.

9 Examen doen

Als een van je werknemers een werkgerelateerde studie of opleiding volgt, dan is het gebruikelijk dat hij of zij vrij krijgt voor het afleggen van een examen.

Zoals eerder vermeld is bijzonder verlof niet wettelijk geregeld. Of je een werknemer wel of geen bijzonder verlof geeft hangt af van wat er in de cao, de arbeidsovereenkomst óf het personeelshandboek staat. Wil je meer weten over bijzonder verlof? Neem dan gerust contact met mij op.

Groet,
Maura

Back To Top