skip to Main Content
De Regels Van Bijzonder Verlof

De regels van bijzonder verlof

Het komt natuurlijk wel eens voor dat een medewerker onverwachts een begrafenis heeft, dat hij of zij gaat verhuizen, in werktijd langs de tandarts of dokter moet, of dat er een bruiloft op de planning staat. Veel bedrijven geven hun medewerkers hiervoor 1 of meerdere dagen vrij, ook wel bijzonder verlof genoemd. Maar wat zijn nou eigenlijk de regels omtrent bijzonder verlof? Ik leg het hieronder voor je uit.

Bijzonder verlof volgens de wet

De meeste vormen van verlof zijn met duidelijke regels vastgelegd in de wet. Dit geldt echter niet voor bijzonder verlof. Bijzonder verlof is dus niet wettelijk geregeld. Of een medewerker vrij (en dus doorbetaald) krijgt bij familieomstandigheden of bijzondere gebeurtenissen staat in de meeste gevallen vastgelegd in de cao, de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek.

Bijzonder verlof in de cao

Wanneer jouw bedrijf onder een cao valt, staat in die betreffende cao exact vermeld wanner en, in specifieke gevallen, hoelang je jouw medewerkers bijzonder verlof dient te geven. Hier staat ook in vermeld in welke situaties je een verzoek om bijzonder verlof zou kunnen weigeren.

De cao-partijen (de werkgevers en werknemers) bepalen onderling in welke gevallen werknemers wel of geen recht hebben op bijzonder verlof. Ook maken zij afspraken over (de hoogte van) de loondoorbetaling in het geval van bijzonder verlof.

Bijzonder verlof zonder cao

Het kan zijn dat er voor jouw bedrijf geen (verplichte) cao is. In dat geval mag je zelf afspraken maken met je personeel over bijzonder verlof. Deze afspraken dienen vervolgens vastgelegd te worden in de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek.

Redenen bijzonder verlof

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een medewerker bijzonder verlof aan kan vragen. Hieronder noem ik de meest voorkomende:

  • Begrafenis van een familielid
  • Huwelijk van de medewerker zelf of van een familielid
  • Ambtsjubileum
  • Verhuizing
  • Examen
  • Doktersbezoek
  • Activiteiten voor een vakbond

Bijzondere gebeurtenissen die niet onder het bijzonder verlof vallen

Naast bovenstaande gebeurtenissen zijn er nog een aantal situaties waarin een medewerker vrij zou kunnen vragen. Echter gelden in die gevallen andere regels:

Sollicitatie

Heeft een medewerker een sollicitatiegesprek tijdens uren waarop hij of zij normaal gesproken werkt? Dan moet diegene daar in principe vakantie-uren voor opnemen. In de cao of het bedrijfsreglement van je bedrijf kunnen andere afspraken staan.

Zwangerschapsonderzoek

Als je medewerker tijdens werktijden een zwangerschapscontrole heeft, dan heeft zij recht op verlof. Hiervoor hoeven geen vakantie-uren opgenomen te worden. Ook dient het loon tijdens het zwangerschapsonderzoek én de reistijd gewoon doorbetaald te worden. Dit is vastgelegd in de Arbeidstijdenwet.

Overlijden familielid

Wanneer er een direct familielid van een medewerker overlijdt, heeft hij of zij recht op calamiteitenverlof. Dit verlof is bedoeld om meteen de nodige zaken te kunnen regelen. Het calamiteitenverlof kan eventueel overgaan in bijzonder verlof.

Kortom, bijzonder verlof is niet in de wet vastgelegd. Echter kunnen er voor verschillende gebeurtenissen verschillende afspraken op papier zijn vastgelegd. Ook kan er sprake zijn van een ander soort verlof dan bijzonder verlof. Krijg je een verlofaanvraag van een medewerker? Controleer dan altijd de eventuele cao, arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek óf de website van de Rijksoverheid, voordat je de aanvraag goed- of afkeurt.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Dan mag je uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Groet,
Maura

Back To Top