skip to Main Content
Dit Verandert Er Vanaf 1 Juli 2020 Voor HR-professionals

Dit verandert er vanaf 1 juli 2020 voor HR-professionals

Vanaf 1 juli 2020 gaan er weer een aantal zaken veranderen waar HR-professionals rekening mee dienen te houden. Hieronder worden deze wijzigingen genoemd en kort uitgelegd.

1.     Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli 2020

Wettelijke vakantiedagen, die niet door de medewerker zijn opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Vakantiedagen die in 2019 zijn opgebouwd, vervallen dus op 1 juli 2020. Afhankelijk van de cao of afspraken in de schriftelijke overeenkomsten, kan het zijn dat er sprake is van een ruimere vervaltermijn.

2.     Partners hebben vanaf 1 juli recht op 5 weken extra geboorteverlof

Per 1 juli 2020 hebben partners de mogelijkheid om maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof ontvangt de partner geen salaris, maar krijgt hij of zij een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 wordt geboren. Om gebruik te kunnen maken van het aanvullend geboorte verlof, moeten partners eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen. Vervolgens dient binnen 6 maanden na de geboorte van het kind het aanvullend geboorteverlof op te worden genomen.

3.     Het minimumloon gaat per 1 juli 2020 met 27 euro omhoog

Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2020 met een flinke stap omhoog. Nu is het minimumloon voor 21 jaar en ouder €1653 per maand, dit zal vanaf 1 juli 2020 €27 meer zijn, namelijk €1680.

4.     Addendum arbeidsovereenkomst moet 1 juli 2020 geregeld zijn

Werkgevers betalen een lage WW-premie voor werknemers die in vaste dienst zijn. Omdat niet altijd duidelijk is om welke werknemers dit precies gaat, sommige zijn na een tijdelijk dienstverband blijven hangen zonder een nieuwe arbeidsovereenkomst te ondertekenen, zijn werkgevers nu verplicht dit alsnog te registeren. Er dient een addendum opgesteld te worden bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst van de medewerker.

In verband met de coronacrisis hebben werkgevers uitstel gekregen tot 1 juli 2020 om voor werknemers een vaste arbeidsovereenkomst (of addendum) op te stellen, als zij gebruik willen maken van de lage WW-premie. Het tijdelijke ‘coulanceregime’ loopt dus af op 30 juni 2020.

5.     N.O.W 2.0 gaat op 6 juli 2020 van start

In de laatste update over de coronacrisis liet ik al weten dat de N.O.W.-regeling wordt verlengd. Met deze NOW-regeling kunnen werkgevers hun personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De zogeheten Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben. Vanaf 6 juli 2020 kan de NOW 2.0, met vernieuwde voorwaarden, worden aangevraagd.

Bovenstaande punten gaan dus vanaf juli 2020 in. Voor een overzicht van alle wijzigingen voor HR-professionals in 2020 verwijs ik je graag naar het artikel van Personeelsnet: Dit zijn de wijzigingen voor HR in 2020.

Voor eventuele vragen mag je uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Groet,
Maura

 

Back To Top