skip to Main Content
Werkkostenregeling Inzetten Voor Thuiswerkende Werknemers

Werkkostenregeling inzetten voor thuiswerkende werknemers

Nu de coronacrisis al een aantal maanden duurt en de meeste mensen nog steeds thuiswerken, hebben werkgevers aangegeven dat er behoefte is om hun werknemers extra vergoedingen te verstrekken. Hierbij kun je denken aan een vergoeding bij ziekte van de werknemer of zijn naasten, het vergoeden van eventuele hulpmiddelen die nodig zijn bij het thuiswerken óf het verstrekken van een bonus of compensatie voor de inzet en flexibiliteit die de coronacrisis van hen vraagt. Het kabinet geeft hier gehoor aan en verruimt eenmalig de vrije ruimte van de werkkostenregeling, zodat werkgevers administratief eenvoudig en met minder belastingdruk extra vergoedingen kunnen verstrekken. In dit artikel lees je wat er mogelijk is en hoeveel de vrije ruimte in 2020 bedraagt.

Vergoeden via het noodzakelijkheidscriterium

Veel werkgevers hebben, conform het advies van het kabinet, hun werknemers opgedragen om zo veel mogelijk thuis te werken. Voor de één een genot, maar voor de ander vergt dat flink wat aanpassingsvermogen. Hoe dan ook, het vraagt van iedereen behoorlijk wat flexibiliteit. Het is de taak van de werkgever om iedereen zijn werk zo goed mogelijk uit te kunnen laten voeren. Met dank aan de werkkostenregeling zijn er verschillende vrijstellingen die de werkgever in dit soort situaties in kan zetten.  Zo mag een werkgever bijvoorbeeld via het noodzakelijkheidscriterium onbelast een laptop, smartphone of printer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan de werknemer.

Vrijstelling voor thuiswerk-hulpmiddelen

Naast voorzieningen die via het noodzakelijkheidscriterium kunnen worden vergoed, is het ook mogelijk om een gerichte vrijstelling voor hulpmiddelen te gebruiken. Denk hierbij aan computers en kantoorbenodigdheden die niet onder het noodzakelijkheidscriterium vallen.

Arbovoorzieningen en de Arbowet

Bij verplicht thuiswerken dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werknemers veilig en volgens de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) thuis kunnen werken. De werkkostenregeling kent daarom een gerichte vrijstelling voor de arbovoorzieningen. Door middel van deze vrijstelling kan de werkgever voorzieningen, die nodig zijn om aan de eisen van de Arbowet te kunnen voldoen, onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Overige vergoedingen en verstrekkingen

Tot slot heeft de werkgever de mogelijkheid om via de vrije ruimte van de werkkostenverklaring overige voorzieningen onbelast aan de werknemer te vergoeden, verstrekken of beschikbaar te stellen. Hierbij mogen werkgevers zelf bepalen of en waaraan zij de vrije ruimte willen besteden, indien dit niet al te ongebruikelijk is. Zo kan een werkgever er bijvoorbeeld voor kiezen om de energie- en internetkosten van de werknemers te vergoeden.

Verruiming vrije ruimte

Omdat tijdens de coronacrisis de omstandigheden anders zijn dan anders, heeft het kabinet voor deze bijzondere omstandigheden de vrije ruimte verhoogd. De vrije ruimte van de werkkostenregeling is daarom in 2020 voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per werkgever, verhoogd van 1,7 naar 3 procent.

Deze extra financiële ruimte kan de werkgever gebruiken voor zowel de verbetering van de thuiswerkplek van zijn werknemers, als voor een specifieke voorziening waarop een gerichte vrijstelling niet van toepassing zou zijn. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid. Heb je daarnaast nog vragen? Dan mag je uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Groet,
Maura

Back To Top