skip to Main Content
Vrije Ruimte Inzetbaar Voor Thuiswerkende Medewerker

Vrije ruimte inzetbaar voor thuiswerkende medewerker

In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte voor dit jaar verhoogd naar 3 procent. Deze vrije ruimte kun je onder andere gebruiken voor het vergoeden van tablets of telefoons, bedrijfsborrels of kerstpakketten. Ook kun je de vrije ruimte inzetten voor thuiswerkfaciliteiten op de thuiswerkplekken van je medewerkers. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in vier categorieën, welke ik in deze blogpost zal bespreken.

1.     Noodzakelijkheidscriterium

Wanneer vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van gereedschap, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium, dan zijn deze gericht vrijgesteld. Er is sprake van noodzakelijk gereedschap als de werkgever in redelijkheid kan oordelen dat het betreffende gereedschap noodzakelijk is voor de invulling van de dienstbetrekking. In dat geval betaalt de werkgever de apparatuur zonder eigen bijdrage van de medewerker. Zodra de apparatuur niet langer wordt gebruikt voor het werk, dient de werknemer de apparatuur terug te geven of de restwaarde te vergoeden. Ook de internetverbinding thuis, de printer en printer-cartridges vallen onder ‘dergelijke apparatuur’.

2.     Hulpmiddelen

Bepaalde hulpmiddelen die de werknemer ook buiten de thuiswerkplek, bijvoorbeeld op kantoor, kan gebruiken en die hij voor 90% of meer zakelijk gebruikt, zijn gericht vrijgesteld. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor laptops, computers, mobiele telefoons, tablets en gereedschappen die op zich niet noodzakelijk zijn, maar die wel voor tenminste 90% zakelijk worden gebruikt.

3.     Arbovoorzieningen

Ook wanneer medewerkers thuiswerken is het belangrijk dat aan de verplichtingen vanuit de Arbowet wordt voldaan. Daarom zijn Arbo-voorzieningen voor de thuiswerkplek gericht vrijgesteld indien deze volgen uit deze verplichtingen voor de werkgever. Een belangrijke voorwaarde bij deze vrijstelling is dat de werkgever de voorzieningen betaalt en dat hij geen eigen bijdrage van de werknemer vraagt. Tevens dient de inrichting van de thuiswerkplek opgenomen te zijn in het Arboplan van de werkgever. Onder Arbo-voorzieningen vallen bijvoorbeeld: een bureau, een ergonomische bureaustoel en eventueel ook verlichting.

4.     Aanwijzen

In principe zijn kosten die een werknemer thuis maakt, zoals elektriciteit, koffie, water, etc. niet gericht vrijgesteld of op nihil gewaardeerd. Een dergelijke vergoeding vormt het loon van de werknemer. Dit loon is echter wel aan te wijzen voor de werkkostenregeling om zo toch ten laste te komen van de vrije ruimte.

Ik wil elke ondernemer aanraden zoveel mogelijk gebruik te maken van de vrije ruimte en deze dus optimaal te benutten. Heb je vragen over de vrije ruimte? Raadpleeg dan de website van de Rijksoverheid, of neem contact met mij op. Ik help je graag!

Groet,
Maura

Back To Top