skip to Main Content
Thuiswerken: Wie Draait Er Op Voor Laptopschade?

Thuiswerken: wie draait er op voor laptopschade?

Op dit moment wordt er volop thuisgewerkt. Vanzelfsprekend hebben de meeste werknemers daarom hun laptop van de zaak mee naar huis genomen. Maar wie betaalt de kosten als er nu schade aan de laptop ontstaat? Want ook thuis zit een ongeluk in een klein hoekje. In dit artikel leg ik je uit of de werkgever óf de werknemer opdraait voor de kosten bij laptopschade.

Bij schade aan de werklaptop is in de meeste gevallen de werkgever aansprakelijk

Wanneer er op kantoor iets met de laptop gebeurt, dan is de werkgever hiervoor aansprakelijk. Bij reparatie of vervanging draait de werkgever op voor de kosten. Maar nu het grootste deel van Nederland thuiswerkt, is de kans aanwezig dat er thuis schade aan de werklaptop ontstaat. Ook dan is de werkgever aansprakelijk, maar er zijn grenzen. Wanneer de werknemer nalatig is geweest of wanneer er opzet in het spel is, dan kan de werkgever proberen de werknemer aansprakelijk te stellen. Dit dient de werkgever dan wel te kunnen bewijzen.

Maar hoe zit dat bij gebruik van een privélaptop?

Het kan natuurlijk zo zijn, dat een werknemer zijn eigen laptop gebruikt om thuis op te werken. Wanneer dit noodzakelijk is, omdat er op kantoor bijvoorbeeld alleen maar vaste computers aanwezig zijn, is de werkgever meestal aansprakelijk op het moment dat er tijdens werktijd schade ontstaat aan de privé laptop. Als een medewerker wel de mogelijkheid heeft om een laptop van de zaak te gebruiken, maar er zelf voor kiest om op zijn eigen laptop aan de slag te gaan, dan zal de werknemer zelf opdraaien voor de kosten. Omdat het vaak lastig te controleren is op welk moment de schade is ontstaan, is het heel belangrijk dat er hier van tevoren heldere afspraken over worden gemaakt. Daarnaast is het verstandig om de aansprakelijkheid op te nemen in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om, gedurende de thuiswerkperiode, de werknemer een onkostenvergoeding te betalen voor het gebruik van zijn eigen apparatuur. Hiermee lever je als werkgever direct een bijdrage aan de eventuele schade die kan ontstaan. Daarnaast is het verstandig om te vermelden welke procedures werknemers moeten volgen bij verlies of diefstal van de apparatuur. Wanneer de werknemer de procedures niet volgt, kan dit ertoe leiden dat deze zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van het verlies of de diefstal.

Conclusie: wie er aansprakelijk is voor schade aan de laptop is afhankelijk van een aantal zaken: van wie is de laptop? Hoe en wanneer is de schade ontstaan? Welke afspraken staan hierover op papier? Zorg dus vooral, om vervelende verrassingen te voorkomen, dat altijd voor beide partijen duidelijk is wie er opdraait voor de kosten bij laptopschade.

Groet,

Maura

Back To Top