skip to Main Content
Testen Op De Werkvloer Vanaf Nu Financieel Gestimuleerd Vanuit De Overheid

Testen op de werkvloer vanaf nu financieel gestimuleerd vanuit de overheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt een financiële vergoeding beschikbaar voor werkgevers die een eigen teststraat openen. Voor dit initiatief werkt het ministerie samen met Operatie Fastlane en verschillende werkgevers- en ondernemersorganisaties, waaronder het VNO-NCW en MKB-Nederland.

Wanneer thuiswerken lastig of niet haalbaar is

Via de website van Werkgevers Testen kunnen werkgevers een toolkit downloaden met hulpmiddelen en instructies, waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat er moet gebeuren om een teststraat te faciliteren. De regeling is bedoeld voor bedrijven in sectoren waarbij het niet mogelijk is om thuis te werken, zoals bij bedrijven die werken in de logistiek, distributie en sommige contactberoepen.

Door preventief te testen op de bedrijfslocatie wordt de veiligheid van werknemers vergroot en het ziekteverzuim beperkt, zo meldt Werkgevers Testen. Uiteindelijk zou vaker en meer frequent testen ervoor moeten zorgen dat medewerkers die nu thuiswerken weer op locatie aan de slag kunnen gaan. Het is algemeen bekend dat de uitslag van een coronatest op een externe locatie soms lang op zich kan laten wachten; dit verhindert gezonde medewerkers om aan het werk te gaan. Door deze medewerkers op het bedrijf zelf te testen, kunnen zij bij een goed resultaat weer direct aan de gang. De testuitslag laat niet lang op zich wachten; binnen dertig minuten na het afnemen van de test weet de werknemer of hij veilig en verantwoord aan het werk kan.

Wat is de vergoeding?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in totaal 450 miljoen euro vrijgemaakt om werkgevers te stimuleren een testlocatie in te richten. Per afgenomen test krijg jij als werkgever €61,06 euro vergoed; dit bedrag is exclusief btw. Om het faciliteren van een teststraat voor werkgevers aantrekkelijk te maken, is het goed om te weten dat de teststraat geheel naar eigen wens kan worden ingericht. De grootte van de teststraat, de locatie en de openingstijden zijn hierbij belangrijke factoren. Let wel: de kosten voor het afnemen en analyseren van de testen worden vergoed, maar de kosten voor het aanschaffen van de testen niet.

Samenwerken met de arbodienst of bedrijfsarts

Het is essentieel dat jij als werkgever overlegt met de bedrijfsarts of de arbodienst voordat je een teststraat faciliteert. De bedrijfsarts of de arbodienst heeft namelijk de medische verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het testen en heeft de taak om duidelijk te communiceren naar de werknemers. Ook het vastleggen van de testresultaten en het delen van deze resultaten met de plaatselijke GGD valt hieronder. Voor het doorgeven van de testresultaten heeft de GGD een speciaal meldportaal opgezet. Dit portaal is ingericht voor testfaciliteiten die buiten de teststraten van de GGD vallen.

Privacy en vrijwillig testen

Het is belangrijk om te weten dat werknemers nooit mogen worden gedwongen om zich te laten testen; niet direct als indirect. Als bedrijf of werkgever krijgt u geen inzage in het testresultaat. Als de uitslag van een coronatest positief is, dan wordt dit bij de GGD gemeld. Het testen op de werkvloer mag er daarnaast niet voor zorgen dat andere maatregelen komen te vervallen, zoals de anderhalve meter afstand tussen werknemers.

Aan de slag

Als werkgever kun je je zowel individueel als gezamenlijk aanmelden. Werkgevers Testen helpt je met de inrichting van de teststraat, het werven van personeel en het bestellen van de benodigde materialen. Het is daarnaast ook mogelijk om ICT-ondersteuning bij het testen te krijgen. Het duurt gemiddeld twee weken om een teststraat volledig in te richten. Spreekt jou dit aan? Download dan gratis en vrijblijvend de toolkit. Ook eventuele vragen worden op deze website uitgebreid beantwoord.

Groet, Maura

Back To Top