skip to Main Content
Loonheffingen Berekenen Over Stagevergoeding?

Loonheffingen berekenen over stagevergoeding?

De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Dit betekent dat bij veel organisaties de komende periode weer wordt stage gelopen. De kans is groot dat ook bij jouw organisatie een student komt meelopen. Ga jij de komende weken jouw kennis en ervaring delen met een student, dan moet jij weten of je de stagevergoeding in de loonheffingen moet betrekken. In dit artikel vertel ik jou alles wat je moet weten.

Stagevergoeding

Scholieren en studenten die – als onderdeel van hun opleiding – stage lopen bij jouw organisatie kunnen hiervoor een stagevergoeding ontvangen. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in het personeelsreglement kunnen afspraken zijn gemaakt over deze vergoeding. Verdient een stagiair minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon, dan is er sprake van een echte dienstbetrekking. De werkgever houdt loonbelasting/premie volksverzekeringen in op het loon en betaalt de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW). In dit geval gelden dus dezelfde regels voor de loonheffingen als voor gewone werknemers.

Fictieve dienstbetrekking

Krijgt jouw stagiair een kleine stagevergoeding van bijvoorbeeld 50% van het minimum(jeugd)loon, dan heeft deze stagiair een fictieve dienstbetrekking bij jouw organisatie. De werkgever hoeft geen premies werknemersverzekeringen te berekenen, maar hij moet wel loonbelasting/premies volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing ZVW betalen.

Treedt de stagiair na zijn stage in datzelfde jaar in dienst bij de organisatie, dan vindt er een zogenoemd inhaaleffect plaats. De werkgever moet – als gevolg van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) – alsnog de premies werknemersverzekeringen betalen over de beloning die de stagiair ontving tijdens de stageperiode.

School of studiefonds betalen

Verdient een stagiair minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon, dan gelden dezelfde regels voor de loonheffingen als voor gewone werknemers. Dat is – onder voorwaarden – niet het geval wanneer de werkgever een stagevergoeding rechtstreeks aan de school of een stagefonds betaalt. De school mag de student het geld echter niet alsnog geven. Binnen twee maanden na afloop van ieder kalenderjaar moet de werkgever het volgende in de administratie verwerken:

  • de naam, het adres en het Burgerservicenummer (BSN) van de stagiair;
  • naam en het adres van de school of het stagefonds;
  • het bedrag van de beloning.

Tot volgende week!

Groet Maura

Bron: Rendement Online.

Back To Top