skip to Main Content
Doteer Aan De Oudedagsreserve

Doteer aan de oudedagsreserve

De inkomstenbelasting kent een faciliteit (oudedagsreserve, voorheen FOR genoemd) waarmee jij jaarlijks een deel van de winst kunt reserveren voor je oudedagsvoorziening. Maar, let op: het vormen van zo’n oudedagsreserve betekent niet dat je ook daadwerkelijk geld opzijzet voor later. Toch heeft deze faciliteit een aantal voordelen.

De invoering van het tweeschijvenstelsel in 2020 maakt een dotatie aan de oudedagsreserve (OR) in 2019 interessant. Deze dotatie is dit jaar namelijk aftrekbaar tegen maximaal 51,75%, terwijl de dotatie over 2020 tegen hooguit 49,5% in aftrek valt te brengen. Bovendien leidt het doteren aan de OR tot het verschuiven van de fiscale winst naar toekomstige jaren.

Om te mogen doteren aan de oudedagsreserve moet een ondernemer in 2019 voldoen aan het urencriterium. Daarnaast mag hij aan het begin van 2019 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Wanneer een ondernemer kan doteren aan de OR, doet hij dit in principe voor 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999 (cijfers 2019).

 

 

Back To Top