skip to Main Content
10 Vragen En Antwoorden Over Het Nulurencontract

10 vragen en antwoorden over het nulurencontract

Omdat je met een nulurencontract alleen betaalt voor de gewerkte uren, lage personeelskosten hebt én je werknemers verplicht zijn om te komen werken zodra je ze oproept, geeft dit type contract veel flexibiliteit. Echter zijn er uiteraard ook een aantal nadelen,  zoals het tussentijds ontstaan van een vaste arbeidsovereenkomst.  In dit artikel geef ik antwoord op de 10 meest gestelde vragen omtrent het nulurencontract.

1. Wat zijn de voor- en nadelen van een nulurencontract?

Voordelen:

 • Je betaalt in principe alleen voor uren die daadwerkelijk zijn gewerkt.
 • De personeelskosten zijn laag.
 • Medewerkers die worden opgeroepen zijn verplicht om te komen werken.

Nadelen:

 • Risico op tussentijds ontstaan van een vaste arbeidsovereenkomst.
 • Na zes maanden ben je verplicht om een vast aantal uren uit te betalen.
 • Wanneer de medewerker langer dan 6 maanden in dienst is, ben je verplicht om bij ziekte het loon door te betalen.

2. Is een nulurencontract iets voor mijn onderneming?

Heb je personeel nodig, maar weet je niet zeker of er voldoende werk is? Dan is het nulurencontract een goede optie. Wanneer er even geen werk is, hoef je je werknemers niet in te zetten. In de meeste gevallen hoef je ze dan ook niet te betalen. Heb je daarentegen veel werk, dan doe je eenvoudig een beroep op jouw werknemers en betaal je ze alleen voor de uren die ze hebben gewerkt.

3. Welke verplichtingen heeft de werknemer in het geval van een nulurencontract?

Wanneer een werknemer een nulurencontract heeft, is hij verplicht om te komen werken wanneer je hem oproept. Andersom dien jij de werknemer ook op te roepen wanneer er werk te doen is. Je kunt hiervoor dus niet zomaar een uitzendkracht inzetten. Vanaf 1 januari 2020 gelden er enkele nieuwe regels voor werknemers met een nulurencontract. Deze staan in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en hebben betrekking op het volgende:

 • Je werknemer is alleen verplicht om te komen werken wanneer je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Wanneer je dit niet doet heeft de werknemer het recht om het werk te weigeren.
 • Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan dien je de werknemer alsnog uit te betalen.
 • Na een contractperiode van twaalf maanden ben jij als werkgever verplicht om de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt.

4. Wat zijn de voorwaarden van een nulurencontract?

Naast het nulurencontract, bestaan er nog meer flexibele dienstverbanden. Denk bijvoorbeeld aan een uitzendovereenkomst. Echter sluit je bij een nulurencontract echt een contract af de medewerker zelf, wat bijvoorbeeld bij een uitzendovereenkomst niet het geval is. Je mag de werknemer oproepen en inzetten wanneer dat uitkomt, maar je bent wel verplicht om hem minimaal drie uur, per keer dat je hem oproept, uit te betalen. Plan je de medewerker korter in, dan moet je toch die drie uur uitbetalen.

5. Moet ik loon doorbetalen wanneer de medewerker ziek is?

Wanneer een medewerker met een nulurencontract ziek is, dien je zijn loon gewoon door te betalen. Dit komt omdat er bij een nulurencontract gewoon sprake is van een arbeidsovereenkomst. De medewerker heeft daardoor sociale rechten en mag zich ziekmelden op een dag dat hij eigenlijk zou moeten werken. De medewerker dient zich tijdig bij jou ziek te melden, waarna jij de de ingeplande uren gewoon door dient te betalen.

Echter hoef je niet het volledige loon te betalen. Wettelijk gezien dien je minimaal 70 procent van het loon te betalen tijdens ziekte. Houd hierbij rekening dat je nooit onder het minimumloon mag komen. Ziektedagen die buiten de oproepperiode vallen, dus de dagen waarop de werknemer niet is ingeroosterd, hoeven niet te worden uitbetaald.

Tot het einde van het contract moet worden voldaan aan de re-integratieverplichtingen en het einde van het dienstverband dient tijdig te worden aangezegd. Op het moment dat het contract van de medewerker afloopt, moet jij als werkgever een ziek-uit-dienstmelding doen bij UWV.

Tips!

 • In een nulurencontract mag je de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk uitsluiten voor de eerste zes maanden van het dienstverband. Echter dient je medewerker het hier wel mee eens te zijn.
 • Controleer tevens je cao. Er gelden namelijk per branche andere regels voor loondoorbetaling bij ziekte.

6. Hoef ik nooit loon te betalen over uren die niet zijn gewerkt?

In principe hoef je bij een nulurencontract geen loon te betalen over niet-gewerkte uren. Echter is er een uitzondering: wanneer de werknemer niet kan werken vanwege een reden die buiten zijn macht ligt, dient zijn loon toch te worden doorbetaald. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer  jij een uitzendkracht inhuurt, terwijl de betreffende medewerker deze werkzaamheden ook prima uit had kunnen voeren.

7. Moet ik vakantiegeld uitbetalen en vakantie-uren doorbetalen?

Werknemers met een nulurencontract hebben, net als ‘gewone’ werknemers, recht op viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week aan doorbetaalde vakantie-uren. Dus wanneer een werknemer gemiddeld 10 uur per week werkt, op basis van een nulurencontract, heeft hij recht op 40 uur doorbetaalde vakantie per jaar.

Het is daarom verstandig om maandelijks bij te houden hoeveel uur er per week is gewerkt, zodat je de de opgebouwde vakantie-uren op de loonstrook kunt vermelden. De vakantietoeslag bestaat uit 8 procent van het brutoloon. Bij medewerkers met een nulurencontract wordt het vakantiegeld meestal maandelijks uitgekeerd in plaats van één keer per jaar.

8. Is er sprake van een startdatum bij een nulurencontract?

Nee. Omdat van tevoren niet altijd gezegd kan worden wanneer er voldoende werk is om te starten, gaat het nulurencontract altijd in vanaf het moment dat de handtekeningen onder de overeenkomst zijn gezet. De werkgever bepaalt vervolgens zelf wanneer de medewerker wordt opgeroepen.

9. Hoe werkt het opzeggen van een nulurenontract?

Ook bij een nulurencontract dient het contract te worden opgezegd volgens de regels van het ontslagrecht. Wanneer er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd, eindigt het contract vanzelfsprekend op de vooraf afgesproken einddatum.

10. Wanneer kan het nulurencontract overgaan in een vaste arbeidsovereenkomst?

Als een werknemer met een nulurencontract drie maanden lang iedere week of minstens 20 uur per maand werkt, dan is er volgens de wet sprake van een arbeidsovereenkomst. Op basis hiervan kan de werknemer bij de rechter een vaste arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren afdwingen. Hierbij gaat het dan om het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in de drie voorafgaande maanden. Wanneer je als werkgever aan kunt tonen dat het ging om een tijdelijke piek in de werkzaamheden, is het mogelijk dat je hier onderuit kunt komen.

Sowieso dien je na zes maanden de werknemer het aantal uren te  betalen waarop hij recht heeft op basis van de inmiddels ontstane arbeidsovereenkomst met een minimaal aantal uren. Ook daarbij gaat het om het gemiddeld aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden.

Tip: check ook de cao voor jouw branche. Daarin kunnen andere regels staan over oproepcontracten. In sommige gevallen mag er bijvoorbeeld afgeweken worden van de hierboven genoemde periode van zes maanden.

Tot volgende week!

Groet,

Maura

Back To Top