skip to Main Content
Veranderingen In De Kleine Ondernemersregeling

Veranderingen in de Kleine Ondernemersregeling

Met ingang van 2020 geldt de nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR). Deze nieuwe regeling houdt in dat btw-ondernemers met een jaarlijkse omzet van maximaal € 20.000 worden vrijgesteld van de btw-heffing. Dit brengt voordelen, maar ook een aantal nadelen met zich mee. In dit artikel vertel ik jou daar alles over.

Voordelen van de Kleine Ondernemersregeling

 • Wanneer je kiest voor de nieuwe KOR, worden jouw lasten aanzienlijk verlicht. Voor jouw BV gelden dan namelijk nog maar een beperkt aantal administratieve verplichtingen.
 • Op verkoopfacturen mag geen btw worden vermeld.
 • Je hoeft alleen maar kopieën van inkoop- en verkoopfacturen bij te houden voor de btw.
 • Je hoeft geen btw-aangifte meer te doen.
 • De nieuwe regeling is met name financieel aantrekkelijk voor ondernemingen die leveren aan particulieren. Doordat er geen btw meer wordt berekend, realiseren zij bij gelijkblijvende prijzen een omzetgroei van 21%.

Het toepassen van de nieuwe Kleine Ondernemersregeling is niet verplicht. Het is aan jou om hier voor jouw BV wel of niet voor te kiezen. De administratieve lastenverlichting en potentiële omzetverhoging zijn natuurlijk aantrekkelijke voordelen, maar niet alle ondernemingen hebben voordeel van het toepassen van de nieuwe KOR.

Nadelen

 • De nieuwe KOR houdt in dat jouw BV wordt vrijgesteld van btw-heffing. Dit heeft als gevolg dat jouw BV geen btw op kosten meer mag verrekenen. Als deze voorbelasting (naar verwachting) hoger is dan de btw over de omzet, dan kun jij beter niet kiezen voor de KOR. Anders loopt je een btw-teruggaaf mis.
 • Houd rekening met het feit dat je voor een periode van minimaal drie jaar voor de KOR Jouw BV kan niet na één boekjaar weer wisselen van regime.
 • De KOR kan grote gevolgen hebben voor de btw-heffing over eerdere investeringen. Wordt jouw BV op basis van de KOR vrijgesteld, dan moet jouw BV namelijk mogelijk een deel van de eerder afgetrokken btw op investeringen terugbetalen. Hiervoor geldt een termijn van minimaal vijf jaar (roerende zaken) en maximaal tien jaar (onroerende zaken).
 • Wanneer een investering binnen deze herzieningstermijnen valt, hoeft alleen een btw-correctie plaats te vinden wanneer deze groter is dan € 500 per jaar. Is dit het geval, dan kun jij beter nog enkele jaren wachten met het toepassen van de nieuwe KOR. Nadat de herzieningstermijnen zijn verlopen, kun jij dan alsnog gebruik maken van deze regeling.

Ten slotte zijn er nog enkele andere nadelen die spelen bij de toepassing van de Kleine Ondernemersregeling.

 • De vergunning voor verlegging van btw bij invoer kan niet worden toegepast.
 • Er kan niet geopteerd worden voor btw-belaste verhuur van onroerende zaken.
 • De nieuwe KOR kan niet worden toegepast op de levering van onroerende zaken.

Ga op korte termijn na of het kiezen voor de nieuwe Kleine Ondernemingsregeling voor jouw BV aantrekkelijk is. Maak een inschatting van de btw-voordruk voor de komende jaren en de gevolgen voor investeringen. Aanzienlijke btw-voordruk of eerdere investeringen kunnen namelijk redenen zijn om hiervan af te zien. Kijk voor informatie over aan- of afmelden op de website van de Belastingdienst.

Tot volgende week!

Groet,

Maura

Back To Top