skip to Main Content
Elektrische Fiets Van De Zaak: Hoe Zit Het Met De Aansprakelijkheidsrisico’s?

Elektrische fiets van de zaak: hoe zit het met de aansprakelijkheidsrisico’s?

Sinds 1 januari 2020 is de fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’ veranderd. Hierdoor is het voor werknemers aantrekkelijker geworden om op de fiets naar het werk te komen. Ook kleine ondernemers en ZZP’ers kunnen gebruik maken van deze regeling. Werknemers die het eerst nét te ver vonden om met de fiets naar het werk te gaan, zien het met een elektrische fiets ineens wel zitten. En dat is goed nieuws, want zo wordt de auto vaker laten staan en is het minder druk in het OV. Ook wanneer er vooral wordt thuisgewerkt, is er vaak extra behoefte om wat meer in de frisse lucht te bewegen door middel van een lekkere fietstocht. De afgelopen tijd is er dan ook een flinke toename te zien in de aanschaf en het gebruik van elektrische fietsen. Maar hoe zit het als je als werkgever een elektrische fiets voor je medewerkers koopt en er ontstaat tijdens het gebruik schade? Dat leg ik hieronder voor je uit.

Elektrische fiets van de zaak

Een elektrische fiets van de zaak maakt het mogelijk om deze te gebruiken voor woon-werkverkeer. Het is dan voor de werknemer niet nodig om zelf een fiets aan te schaffen. Hij of zij mag de fiets van de zaak fiscaal gezien onbeperkt voor privédoeleinden gebruiken. Dus ook voor de boodschappen, een lekker fietstochtje of het wegbrengen van de kinderen.

De werkgever koopt en betaalt de fiets en is in de meeste gevallen ook verantwoordelijk voor de kosten voor onderhoud en reparatie. Wel krijgt de werknemer, net als bij een auto van de zaak, te maken met een bijtelling bij het salaris. Hierdoor betaalt de werknemer daardoor enkele euro’s per maand extra aan belasting.

Aansprakelijkheidsrisico bij een elektrische fiets van de zaak

Elektrische fietsen, die door werknemers zakelijk worden gebruikt, vallen niet standaard onder de aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers. En aangezien een elektrische fiets ook niet onder de wet valt die regelt dat een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen verplicht is, dient er voor zakelijke elektrische fietsen een speciale verzekering te worden afgesloten.

Sinds de nieuwe fietsregeling, die sinds 1 januari 2020 geldt, wordt de waarde van het privévoordeel van een elektrische fiets van de zaak forfaitair berekend aan de hand van een bijtelling van 7 procent. Deze waarde wordt aangehouden wanneer het gaat om het afdekken van het aansprakelijkheidsrisico.

WA-verzekeringsplicht

Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt er voor motorrijtuigen een verzekeringsplicht. Echter vallen elektrische fietsen hier niet onder. Speed-pedelecs en bromfietsen dienen wel volgens deze wet verzekerd te zijn.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Wanneer een werknemer tijdens privégebruik schade veroorzaakt met een elektrische fiets van de zaak, dan wordt de schade gedekt door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Dit is dus enkel het geval wanneer de schade buiten werktijd is ontstaan. Schade tijdens zakelijk gebruik wordt niet gedekt door de AVP.

Dekking schade tijdens zakelijk gebruik

Als je als werkgever elektrische fietsen aan je medewerkers ter beschikking stelt die voor zakelijke ritten worden gebruikt, wordt geadviseerd om de diverse polisvoorwaarden van de verschillende lopende verzekeringen nog eens goed te bekijken. Het is hierbij van belang dat nadrukkelijk wordt vermeld dat zakelijke ritten van de werknemer met een elektrische fiets van de zaak worden gedekt.

Daarnaast is het belangrijk te kijken naar wat volgens de polisvoorwaarden wordt gezien als een zakelijke rit. Fiscaal gezien is woon-werkverkeer zakelijk, maar verzekeringen mogen en kunnen hiervan afwijken.

Mochten je lopende verzekeringen de zakelijke ritten met een elektrische fiets van de zaak niet (volledig) dekken, dan is het dus van belang dat er door jou als werkgever een aparte fietsverzekering wordt afgesloten. Heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met mij op.

Groet,
Maura

Back To Top