skip to Main Content
Coronacrisis: Steun Voor Getroffen Dga’s

Coronacrisis: steun voor getroffen dga’s

Inmiddels is wel bekend dat het kabinet alles uit de kast trekt om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis. Echter is het voor een aantal partijen niet altijd duidelijk of zij onder de noodmaatregelen vallen, zoals bij de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Omdat dga’s zowel aandeelhouder, directeur én werknemer van hun eigen bv. zijn, hebben zij altijd een beetje een bijzondere positie in de wet- en regelgeving. In dit artikel vertel ik je daarom meer over de huidige stand van zaken voor directeuren-grootaandeelhouders.

Dga’s vallen in veel gevallen buiten de NOW-regeling

De zogenaamde NOW-regeling is de nieuwste noodmaatregel van de overheid. Hiermee worden als het ware de loonkosten overgenomen van ondernemingen die hun omzet acuut zien dalen. De tegemoetkoming die men ontvangt is afhankelijk van het omzetverlies. Omdat dga’s niet onder de definitie van werknemer vallen, die voor deze regeling wordt gehanteerd, komen zij in principe niet voor de NOW-regeling in aanmerking. Echter, wanneer je als dga verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen, kun je wel een NOW-aanvraag doen. Veruit in de meeste gevallen zal deze verzekering niet aanwezig zijn, omdat dga’s juist in de wet zijn uitgezonderd van de verzekeringsplicht.

Dga’s kunnen gebruik maken van de TOZO-regeling, de TOGS-regeling en bijzonder belastinguitstel

TOZO staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Het kabinet heeft deze tijdelijke voorziening voor drie maanden ingesteld voor ondernemers die hun inkomen fors zien teruglopen als gevolg van de coronacrisis. Het ministerie van Sociale Zaken heeft gemeld dat deze regeling ook openstaat voor dga’s, mits zij voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar actief in de onderneming), dat de dga de volledige zeggenschap heeft (meer dan 50% van de aandelen) en financiële risico’s draagt. Tevens dient de dga aan te kunnen tonen dat de bv nu geen salaris kan betalen.

De TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19), eerder bekend als het Noodloket, geldt ook gewoon voor dga’s, mits hun bv aan de algemene voorwaarden (zoals een juiste SBI-code) voldoet. Met deze regeling kunnen ondernemers een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto.

Dga’s mogen tijdelijk een lager gebruikelijk loon toepassen

Het ‘gebruikelijk loon’ is het salaris dat een dga voor zijn werkzaamheden in de aangifte loonheffingen op moet nemen. Het standaardbedrag voor 2020 is € 46.000. Om de loonkosten voor dga’s te verlagen, mogen zij tijdelijk een lager gebruikelijk loon mogen toepassen voor hun bv. Zij mogen dan aan en het einde van het jaar het juiste gebruikelijk loon voor het hele jaar achteraf bepalen. Reeds betaald loon mag niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. Wél is het mogelijk om nu alvast het een en ander aan te passen in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en de Zorgverzekeringswet.

Dga’s in de medische sector kunnen een tegemoetkoming aanvragen vanuit de zorgverzekeraars

Wanneer een dga in de medische sector werkzaam is, dan kan de onderneming wegens omzetverlies een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De verwachting is dat dit ongeveer 60 tot 85% van de omzet zal zijn die normaal gesproken wordt vergoed. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering wordt geleverd, met uitzondering van opticiens en ongecontracteerde audiciens.

Ondanks dat dga’s niet altijd een duidelijke positie hebben in de wet- en regelgeving, zijn er tijdens de coronacrisis gelukkig wel degelijk mogelijkheden waar zij gebruik van kunnen maken om hun hoofd boven water te kunnen houden.

Groet, Maura

Back To Top