skip to Main Content
Coronacrisis: Thuiswerken Met Kinderen Onmogelijk? Laat Je Medewerkers Verlof Opnemen

Coronacrisis: thuiswerken met kinderen onmogelijk? Laat je medewerkers verlof opnemen

Doordat de scholen en kinderdagverblijven vanwege het coronavirus zijn gesloten, moeten jonge ouders hun werk en de zorg voor de kinderen zien te combineren. In veel gevallen is dit niet altijd mogelijk en zullen ze vakantie of ander verlof op moeten nemen. Hieronder leg ik uit wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

Calamiteiten- of ander kort verzuimverlof

Wanneer een werknemer plotseling geen opvang meer heeft voor zijn kinderen die normaal gesproken naar school of naar de opvang gaan, is er de mogelijkheid om hiervoor calamiteiten- of ander kort verzuimverlof op te nemen. Tijdens dit kortdurende verlof blijft de werknemer loon ontvangen en neemt dit dan ook alleen op voor de tijd die nodig is om het dringende probleem op te lossen. Dit verlof is bedoeld voor aan aantal dagen en niet als structurele oplossing. Daarnaast is het alleen van toepassing op medewerkers waarvoor echt geen mogelijkheid bestaat om te werken wanneer de kinderen thuis zijn.

Vakantiedagen of ouderschapsverlof

Als het de werknemer niet lukt om opvang voor de kinderen te regelen en het daardoor onmogelijk is om (volledig) thuis te werken, dan zal er naar een alternatief moeten worden gekeken. In veel gevallen komt dit neer op het opnemen van vakantiedagen of onbetaald (ouderschaps)verlof. Echter zou de werkgever, in verband met deze uitzonderlijke situatie, ook kunnen besluiten om het loon tijdelijk (deels) door te betalen. Vanzelfsprekend dienen werkgever en werknemer hier samen uit te komen.

Zorgverlof bij ziekte van het kind

Bij ziekte van een kind, bijvoorbeeld door COVID-19, mag de werknemer zorgverlof opnemen om het kind te kunnen verzorgen. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: kortdurend en langdurend zorgverlof. Voor kortdurend zorgverlof heeft de werknemer recht op twee keer de wekelijkse arbeidsduur per jaar. Wanneer de betreffende werknemer bijvoorbeeld normaal gesproken 24 uur per week werkt, mag hij of zij dus voor 48 uur per jaar aan kortdurend zorgverlof opnemen.
Tijdens dit verlof krijgt de werknemer minimaal 70% van zijn loon doorbetaald, met het wettelijk minimumloon als minimum. Bij langdurend zorgverlof heeft de werknemer recht op zes keer de wekelijkse arbeidsduur per jaar, maar is er in principe geen recht op het doorbetalen van het loon. Uiteraard bestaat natuurlijk in deze situatie ook de mogelijkheid om (resterende) vakantiedagen op te nemen, om het inkomen (al dan niet gedeeltelijk) te kunnen behouden.

Er zijn dus een aantal manieren om medewerkers verlof op te laten nemen wanneer zij niet in staat zijn om thuis te werken als ook de kinderen thuis zijn. Mijn advies hierin is om samen met de medewerker(s) naar de betreffende mogelijkheden te kijken, flexibel te zijn en per situatie te besluiten wat de beste oplossing is.

Groet, Maura

Back To Top