skip to Main Content
Arbovrijstellingen: Tellen Thuiswerkvoorzieningen Mee Bij Het Belastbaar Loon Van De Werknemer?

Arbovrijstellingen: tellen thuiswerkvoorzieningen mee bij het belastbaar loon van de werknemer?

In tijden van corona kun je als werkgever thuiswerkvoorzieningen vergoeden die ervoor zorgen dat je medewerkers gezond en comfortabel thuis kunnen werken. In een eerder artikel beantwoordde ik al de vraag of de kosten van thuiswerkvoorzieningen opgeteld moeten worden bij het belastbaar loon. Maar hoe zit dit als je als werkgever voorzieningen betaalt of vergoedt met als doel om te voldoen aan de eisen van de Arbowet?

Voorwaarden thuiswerkvoorzieningen

Thuiswerkvoorzieningen hoeven niet meegeteld te worden bij het belastbaar loon van de werknemers wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De voorzieningen zijn verstrekt in verband met de verplichtingen die de werkgever heeft op grond van de Arbowet.
  • Er wordt door de werknemer geen eigen bijdrage betaald voor deze voorzieningen.
  • Door onder andere deze voorzieningen voldoet de thuiswerkplek aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit:
    – De thuiswerkplek van de medewerker is zodanig ingericht, dat de werknemer op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen.
    – Om aan bovenstaande te voldoen, beschikt de werknemer over een doelmatige zitgelegenheid, een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel.
    – Op de thuiswerkplek zijn de nodige voorzieningen aanwezig voor een doelmatige kunstverlichting.

Voorzie jij je medewerkers dus van goede ergonomische bureaus en bureaustoelen voor op hun thuiswerkplek, dan hoeven de kosten hiervoor niet meegeteld te worden bij het belastbaar inkomen van de medewerkers. Mits je dus aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Heb je hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op met vhm |abc.  Heb je nog een goede tip met betrekking tot thuiswerkende medewerkers? Laat mij dit dan vooral weten, zodat ik het weer kan delen met jouw collega-ondernemers.

Groet,
Maura

Back To Top