skip to Main Content
Betaal Minder Belasting Via Aftrekposten

Betaal minder belasting via aftrekposten

Je bent ondernemer en wilt natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen. Je weet dat er mogelijkheden zijn om je kosten te drukken of meer aftrekposten op te voeren, maar wat werkt nu echt? En wat is belastingtechnisch toegestaan? Ik merk dat veel ondernemers worstelen met deze vragen. Zeker ondernemers die zelf hun administratie, aangifte inkomsten- en omzetbelasting doen. Om jou te helpen bij jouw vragen, wijs ik je graag op een aantal handige fiscale regelingen en aftrekposten.

Jouw rechtsvorm bepaalt welke regelingen en aftrekposten je mag gebruiken. De eerste twee regelingen (ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling) en de korting op btw gelden alleen wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De overige regelingen gelden zowel voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen, als voor ondernemers die vennootschapsbelasting betalen.

Ondernemersaftrek inzetten

Check of je in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Dit is een bedrag dat je aftrekt van je winst zodat je minder belasting betaalt. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

 • Zelfstandigenaftrek: jaarlijkse aftrek van een vast bedrag;
 • Meewerkaftrek: aftrek voor onbetaald meewerken door fiscale partner;
 • Startersaftrek: extra aftrek vast bedrag in drie van de eerste vijf jaar van de onderneming;
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: vast bedrag bij verlaagd urencriterium;
 • Stakingsaftrek: aftrek vast bedrag bij stoppen;
 • WBSO: aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk bij innovatie.

MKB Winstvrijstelling toepassen


Maak gebruik van de MKB Winstvrijstelling: 14% aftrek van de winst. Om hier gebruik van te maken, moet je eerst je winst verminderen met de ondernemersaftrek. Voor de ondernemersaftrek moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Ook moet je voldoen aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur. Voor de MKB Winstvrijstelling moet je ook ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, maar geldt het urencriterium niet.

Bedrijfskosten aftrekken

Je mag de kosten die je voor je onderneming maakt, aftrekken als bedrijfskosten of zakelijke kosten. Soms mag je kosten in één jaar aftrekken zoals huurkosten, soms moet je ze spreiden over een aantal jaren zoals bij de aanschafkosten van een auto. Heb je kosten die zowel een zakelijk als privékarakter hebben? Dan mag je alleen het zakelijk deel van de kosten aftrekken. Vaak kun je de btw die je over je bedrijfskosten betaalt, aftrekken in je btw-aangifte. Studiekosten die je maakt om je vakkennis op peil te houden, mag je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting als bedrijfskosten. Geef de kosten die je maakt om nieuwe kennis op te doen als privé-aftrekpost op.

Afschrijvingen toepassen


Je mag bedrijfsinvesteringen in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken wanneer je deze langer gebruikt dan één jaar en wanneer het bedrag hoger is dan 450 euro per bedrijfsmiddel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe computers of machines. Je verdeelt de kosten van de investering over het aantal jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Tijdens je eerste vijf jaar als ondernemer kun je gebruik maken van de regeling voor willekeurige afschrijving. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, mag je zelf bepalen wanneer en hoe je afschrijft.

Fiscaal gunstig investeren


Sommige investeringen vallen fiscaal gunstig uit omdat ze aftrekbaar zijn. Let op: de regelingen gelden alleen wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of wanneer je bv of nv een onderneming is voor de vennootschapsbelasting.

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: gebruik deze wanneer je in een boekjaar minimaal 2.300 euro investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA): deze geldt wanneer je energiebesparende bedrijfsmiddelen koopt.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA): gebruik deze wanneer je milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen koopt.
 • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): hiermee mag je zelf kiezen hoe je je milieuvriendelijke bedrijfsmiddel afschrijft. De MIA en de Vamil mag je combineren. In de Milieulijst staat een lijst met bedrijfsmiddelen die vallen onder de MIA en Vamil.

Korting op btw (omzetbelasting)


De kleineondernemersregeling (KOR) geldt wanneer je in één jaar minder dan 1.883 euro btw moet betalen. Het gaat om het verschil tussen de ontvangen en af te dragen btw. Het zegt niets over de hoogte van je omzet. Je krijgt dan belastingvermindering of je betaalt geen btw. Dat bereken je zelf en meld je in je laatste btw-aangifte van een jaar.

Lagere btw bij handel in tweedehands goederen


Wanneer je in gebruikte goederen handelt, mag je mogelijk de margeregeling toepassen. Deze regeling geldt voor de meeste gebruikte goederen die je zonder btw hebt ingekocht, maar ook voor kunst, antiek of verzamelobjecten. Je rekent de btw niet over je omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de goederen: de winstmarge. Wanneer je met winst verkoopt, is je winstmarge positief en moet je btw betalen. Verkoop je met verlies? Dan heb je een negatieve winstmarge. Je hoeft dan geen btw te betalen, maar je krijgt ook geen btw terug.

Kosten aftrekken van een bedrijfsruimte


Welke aftrekposten voor jou gelden, hangt af van je bedrijfsruimte. Voor de Belastingdienst maakt het verschil of je in een pand werkt dat je huurt of gekocht hebt of dat je een deel van je eigen woning als werkruimte gebruikt.

 • Bedrijfsruimte huren

Bij de huur van een bedrijfsruimte mag je in je aangifte inkomstenbelasting alle kosten aftrekken die je voor deze bedrijfsruimte maakt. Wanneer je de btw van deze kosten aftrekt in je btw-aangifte, moet je in je aangifte inkomstenbelasting de kosten exclusief btw opgeven. Trek je de btw niet af in je btw-aangifte? Gebruik dan in je aangifte inkomstenbelasting de kosten inclusief btw.

 • Bedrijfsruimte is eigendom

Wanneer de bedrijfsruimte in jouw bezit is, moet je voor de inkomstenbelasting kiezen of het pand ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als je je eigen pand helemaal voor je onderneming gebruikt, moet je het pand tot je ondernemingsvermogen rekenen. De keuze of de bedrijfsruimte tot het privé- of ondernemingsvermogen hoort, bepaalt welke kosten je mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

 • Bedrijfspand kopen

Wanneer je een bedrijfsruimte gaat kopen, is dit een investering. Het kan zijn dat je recht hebt op investeringsaftrek.

 • Bedrijfsruimte aan huis

Je woont en werkt in hetzelfde pand. Met de rekenhulp Werkruimte in de woning zie je of je de kosten van je werkruimte aan huis kunt aftrekken.

Ik hoop dat je bij je volgende aangifte wat hebt aan bovenstaande tips en hierdoor iets minder belasting hoeft te betalen. Tenslotte wil je natuurlijk maar één ding en dat is zorgeloos ondernemen!

Groet Maura

Back To Top