skip to Main Content

Van arbeidsconflict naar wederzijds vertrouwen

Niemand heeft baat bij conflicten op de werkvloer. Toch komen deze af en toe voor. Hoe gaat een goede ondernemer hiermee om? Hieronder lees je hoe je in zes stappen tot een redelijke oplossing komt.

Soms kan een conflict met een werknemer escaleren. In de ernstigste gevallen heeft dat een negatief effect op de werksfeer en kan het zelfs het ziekteverzuim doen stijgen. Omdat dit tijd, geld, en energie kost is het belangrijk om adequaat in te grijpen.

Arbeidsconflict

Er zijn vele soorten arbeidsconflicten. Zo kan het meningsverschil ontstaan tussen een werknemer en het bedrijf, of tussen werknemers onderling. Het kan gaan over de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen of over de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn ook regelmatig aanleiding voor onenigheid. Hoe om te gaan met deze verschillende situaties?

Stap 1. Reageer snel

Probeer conflicten te signaleren voordat ze escaleren. Er zijn signalen waaraan je ontevreden of verontwaardigde werknemers kunt herkennen. Reageert iemand vreemd op een mededeling, verliest de medewerker diens motivatie, of meldt deze zich regelmatig ziek? Dan kan er iets aan de hand zijn. Ook groepsvorming (kliekjes) kan een teken zijn dat iemand medestanders zoekt in een conflict.

Stap 2. Ga het gesprek aan

Probeer in een open gesprek voorzichtig te achterhalen wat er aan de hand is en bied hulp aan. Wees voorbereid op eerlijke feedback, vermijd een defensieve houding, en probeer het werkelijke probleem naar boven te halen. Toon je waardering voor het gesprek en laat alles bezinken voordat je actie onderneemt.

Stap 3. Maak afspraken

Wacht niet met het aanbieden van oplossingen. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat men de hakken steviger in het zand zet. Wees helder in de afspraken die je maakt met alle betrokkenen. Leg aantekeningen, standpunten, en afspraken vast op schrift. Wanneer allen tekenen voor akkoord ontstaat er later geen misverstand over de te nemen stappen.

Tip: Leg de te nemen acties ook vast in een zogenaamd conflictprotocol. Dit kun je later opnemen in het jullie personeelshandboek.

Stap 4. Laat je bijstaan door een bekwame bemiddelaar

Soms is een meningsverschil dusdanig gecompliceerd of ligt het zo gevoelig, dat je er samen niet uitkomt. Dan kun je ervoor kiezen een derde partij in de arm te nemen als neutrale factor in de communicatie. Dit zijn vier veel voorkomende soorten bemiddelaar:

 1. Interne bemiddelaar
  Hier draait het om de vertrouwensfactor. Beide partijen moeten het gevoel hebben voldoende vertegenwoordigd te worden. In principe kan iedere werknemer zonder belang bij de uitkomst van het conflict deze rol invullen.
 2. Professionele mediator
  Een specialist die zich erin heeft bekwaamd conflicten of dreigende conflicten op de arbeidsmarkt tot een goed einde te brengen. Stel dit altijd eerst voor aan de betreffende werknemer.
 3. Advocaat / jurist
  Zodra een conflict het stadium van juridische stappen ingaat is het altijd verstandig om een advocaat of jurist te benaderen.
 4. Medisch specialist
  Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn voorbeelden van situaties waarin een medisch specialist uitkomst kan bieden. De arbodienstverlener en/of het UWV kunnen je adviseren over het type specialist dat bij jouw specifieke vraagstuk past. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige.

Let op bij seksuele intimidatie
In het geval van (vermeende) seksuele intimidatie is het zaak om ook een vertrouwenspersoon in te schakelen!

Stap 5. Documenteer de voortgang

Hou schriftelijk de uitkomsten van alle interactie met de specialisten vast en laat deze documenten ondertekenen door alle partijen. Voeg ze dan toe aan het personeelsdossier van de werknemer.

Stap 6. Evalueer

Ga na een vooraf afgesproken periode opnieuw in gesprek met de werknemer en nodig eventueel ook weer een bemiddelaar uit. Wees eerlijk naar elkaar in het beoordelen van de effectiviteit van de gekozen oplossing. Toon oprechte belangstelling voor het welzijn van de werknemer. Hoe gaat het nu in de dagelijkse praktijk? Is alles vergeven en vergeten of is het misschien goed om toch nog eens wat zaken opnieuw te bekijken? Door er voor jouw werknemers te zijn op dergelijke momenten kweek je motivatie en betrokkenheid.

Back To Top