skip to Main Content
Belastingplan 2020: Lastenverzwaring Voor Bedrijven

Belastingplan 2020: lastenverzwaring voor bedrijven

Nederlanders houden in 2020 over het algemeen meer over van iedere euro die binnenkomt. Hier staat een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren, wordt ook direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord. Het kabinet neemt daarnaast ook een aantal maatregelen om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.

Werken lonender

Het Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken lonender maken. Zo wordt het tweeschijvenstelsel al in 2020 doorgevoerd in plaats van 2021. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. Iemand die 25.000 euro per jaar verdient, gaat er door deze veranderingen 380 euro op vooruit in 2020. Bij een inkomen van 45.000 euro per jaar is dit 640 euro en bij een inkomen van 65.000 euro per jaar is dit 690 euro.

Klimaatakkoord, lastenverzwaring voor bedrijven

Vrijwel alle fiscale afspraken uit het Klimaatakkoord worden met het Belastingplan direct in de wet opgenomen. Milieubelastingen spelen een belangrijke rol om klimaatvriendelijk gedrag te stimuleren. Dat zie je onder andere terug op jouw energierekening: de belasting op vervuilende energie (aardgas) gaat geleidelijk omhoog, terwijl de belasting op elektriciteit juist omlaaggaat.

Voor huishoudens met een gemiddeld gebruik, daalt het belastingdeel van de energierekening in 2020 met 100 euro. Bedrijven krijgen juist een hogere energierekening. Vanaf 2020 dragen bedrijven meer bij aan de opslag duurzame energie (ODE) op de energierekening dan particuliere verbruikers; twee derde deel in plaats van de helft.

Het kabinet blijft de komende jaren elektrisch autorijden stimuleren. De huidige belastingvoordelen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd wil het kabinet over stimulering voorkomen. Daarom kiest zij voor een stapsgewijze oploop van de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s (in 2020 van 4% naar 8%).

Vennootschapsbelasting, tarief daalt minder snel

Om de lasten van burgers te verlagen, gaat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf 200.000 euro het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Het tarief blijft daarmee 25%. Ook daalt het tarief vanaf 2021 minder snel: naar 21,7% in plaats van 20,7%.

Het kabinet is van plan om vanaf 2021 nog drie maatregelen te nemen in de vennootschapsbelasting en neemt opnieuw maatregelen tegen belastingontwijking.

  • Bedrijven kunnen nu nog onbeperkt verliezen die het gevolg zijn van de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt zo aangepast dat bedrijven minder vaak zo’n verlies aftrekken en dus meer belasting betalen.
  • Wanneer ondernemers winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7%, en gaat per 1 januari 2021 omhoog naar 9%.
  • In bepaalde gevallen kunnen ondernemers nu korting krijgen wanneer zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Deze betalingskorting wordt per 1 januari 2021 afgeschaft.

Bronbelasting

Het kabinet wil belastingontwijking, door geldstromen via Nederland naar belastingparadijzen, verder aanpakken door het invoeren van een bronbelasting op rente en royalty’s. Deze bronbelasting is even hoog als het tarief van de vennootschapsbelasting.

Btw op elektronische kranten en boeken omlaag

De btw op elektronische kranten, tijdschriften en boeken gaat omlaag van 21% naar 9%. Dit betekent dat het verschil in btw-tarief tussen de papieren en de elektronische versies verdwijnt. Alle nieuwswebsites vallen hier ook onder, ook als ze geen fysieke uitgave hebben.

Overige maatregelen:

Het pakket Belastingplan bevat verder nog een aantal wetsvoorstellen die bestaande wetten verbeteren en actualiseren:

  • Werkgevers krijgen meer ruimte om vergoedingen aan werknemers te geven, zoals een kerstpakket of fitnessabonnement, zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen.
  • De maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding stijgt vanaf volgend jaar mee met de inflatie.
  • De zelfstandigenaftrek gaat voor zelfstandige ondernemers stapsgewijs omlaag, waarmee de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden.
  • De prijs van een pakje van 20 sigaretten wordt per 1 april 2020 1 euro duurder. Dit is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord en komt bovenop de eerder aangekondigde accijnsverhoging.
  • Voor boeren wordt het afsluiten van een verzekering tegen schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden aantrekkelijker, door de vrijstelling van de assurantiebelasting van 21%.

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel weer iets wijzer bent en dat je weet wat de lastenverzwaring voor bedrijven voor impact heeft op jouw organisatie. Heb je vragen, stel ze gerust.

Tot volgende week!

Groet,
Maura

Back To Top