skip to Main Content
Laat Je Bedrijf Goed Achter Bij Plotseling Overlijden

Laat je bedrijf goed achter bij plotseling overlijden

Het gebeurt niet vaak dat je nadenkt over het leven van je bedrijf als je er zelf niet meer bent. Maar als je plotseling wegvalt, hoe loopt het dan af met jouw bedrijf? Om je bedrijf goed achter te laten, kun je zelf een aantal zaken regelen. Zo komen je nabestaanden en werknemers niet voor onverwachte verrassingen te staan. Wij geven je vijf tips.

1. Maak een testament

Als je geen testament hebt, gaat het algemene erfrecht in werking zodra je overlijdt. Je bezittingen en schulden gaan dan over op de erfgenamen. Wie die erfgenamen zijn, bepaalt het erfrecht. Door middel van een testament kun je van de gewone wettelijke regels afwijken. Je legt bijvoorbeeld vast wie het bedrijf overneemt en welke andere personen of instellingen erfgenaam zijn. Als je een groot vermogen hebt, helpt een testament bij het makkelijker afwikkelen van de erfbelasting. Je stelt een testament op bij de notaris.

2. Maak gebruik van een ‘ondernemerstestament’

De verdeling van je bezittingen en schulden regel je in een testament. Als je overlijdt, duurt het vaak een tijd om die verdeling te realiseren. Het is verstandig om een ondernemerstestament op te stellen, daar voorkom je mee dat je bedrijf in die tijd stuurloos is. In het testament geef je aan wat er met je bedrijf moet gebeuren als jij er niet meer bent.

3. Neem bedingen op in het maatschaps- of vennootschapscontract

Als je een VOF of maatschap hebt, regel dan dat deze niet uiteen valt na jouw overlijden. Dit doe je met bedingen in het maatschaps- of vennootschapcontract. Op die manier kunnen de overblijvende maten of vennoten de onderneming (eventueel met een nieuwe maat of vennoot) voortzetten.

Voortzettingsbeding

Door middel van een voortzettingsbeding regel je dat de rechtsverhouding tussen de overgebleven vennoten in stand blijft als jij wegvalt. Zo wordt de vennootschap niet ontbonden.

Verblijvensbeding

Jouw aandeel bij uittreding of overlijden gaat over op de andere maten of vennoten met een verblijvensbeding. Zij keren dan een bepaald bedrag uit aan de uittreder of de erfgenaam.

Toescheidings- of aanbiedingsbeding

Met dit beding gaat het aandeel van de uittreder of overledene niet automatisch naar andere maten of vennoten. De toedeling hangt af van een overeenkomst tussen de uittreder of zijn erfgenamen en de overige maten of vennoten. Het aandeel moet dus aangeboden worden aan de overgebleven maten of vennoten.

Overnamebeding

Bij dit beding gaat het om zaken die juridisch eigendom zijn van één van de maten of vennoten, maar die wel wordt gebruikt voor de maat- of vennootschap. Het overnamebeding regelt dat als een maat of vennoot uittreedt of overlijdt, de anderen het recht hebben om zaken die juridisch gezien eigendom zijn van de overledene of uittreder over te nemen.

4. Sluit een overlijdensrisicoverzekering af

Door middel van een overlijdensrisicoverzekering regel je dat je nabestaanden een uitkering krijgen gedurende een bepaalde periode. Hiermee zorg je ervoor dat zij financieel niet in de problemen komen.

5. Zorg voor overzicht

Het is handig als je nabestaanden de administratieve dingen op een gemakkelijke manier terug kunnen vinden. Denk hierbij aan abonnementen, contracten en verzekeringen. Hier helpt een overzichtelijke administratie bij. En op het gebied van wachtwoorden: zorg ervoor dat je nabestaanden je wachtwoorden (van bijvoorbeeld accounts bij instanties, het bedrijfsnetwerk en sociale media accounts) kunnen vinden op een vaste afgesproken plek.

Heb je een specifieke vraag of ben je op zoek naar iemand die van dienst kan zijn voor de financiele administratie? Neem gerust contact met één van onze specialisten op.

Back To Top