skip to Main Content
Lager Gebruikelijk Loon Voor Dga’s Tijdens De Coronacrisis

Lager gebruikelijk loon voor dga’s tijdens de coronacrisis

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) hebben toestemming van de Belastingdienst om tijdelijk een lager ‘gebruikelijk loon’ te hanteren wanneer hun bv is getroffen door de coronacrisis. Hieronder leg ik uit hoe dat precies zit.

Dga’s dienen in de aangifte loonheffingen van hun bv, een loon op te geven dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die worden verricht. Het loon dat opgegeven wordt is meestal 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, óf het volledige loon van de meestverdienende werknemer. Het minimum gebruikelijk loon is voor 2020 vastgesteld op €46.000.

Het gebruikelijk loon voor 2020 mag achteraf worden bepaald

Omdat, vanwege de coronacrisis, veel dga’s in zwaar weer verkeren, mogen zij een lager maandloon vaststellen en dit loon meenemen in de maandelijkse aangifte loonheffingen van de bv. Vervolgens kan dan aan het eind van het jaar het gebruikelijk loon voor 2020 worden bepaald. Hierdoor wordt voorkomen dat er aan het begin van het jaar een te hoog gebruikelijk loon wordt opgegeven en over dit loon dus te veel belasting wordt betaald.

Wanneer er aan het eind van het jaar blijkt dat de bv gedurende 2020 te weinig belasting heeft betaald, dan dient de bv het meerdere aan te geven als loon en daar alsnog belasting over te betalen.

Het lager gebruikelijk loon geldt uitsluitend voor de komende maanden

Het loon dat reeds is genoten over de verstreken maanden in 2020, mag niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De dga’s en bv’s kunnen alleen voor de komende maanden afspraken maken over de verlaging van het gebruikelijk loon. Hierover hoeft geen overleg gevoerd te worden met de Belastingdienst. Het bewijs om aan te tonen dat het gebruikelijk loon lager dient te zijn dan het standaardbedrag, ligt uiteindelijk bij de dga.

Hoe de Belastingdienst er aan het einde van het jaar exact mee omgaat, moet nog duidelijk worden. Echter zijn met deze maatregelen veel dga’s al enorm geholpen. Uiteraard stel ik je weer op de hoogte wanneer er meer informatie bekend is. Heb je nu toch al vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Groet,
Maura

Back To Top