skip to Main Content
Het Nieuwe Corona-steunpakket Voor Ondernemers

Het nieuwe corona-steunpakket voor ondernemers

De overheid steunt bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. De meeste regelingen zijn verlengd tot en met september 2021. In dit artikel vertel ik je over de belangrijkste maatregelen die zijn genomen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd tot en met september

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlengd. Deze regeling geldt voor werknemers die door de coronacrisis minimaal 30% minder omzet hebben. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Stond je onderneming op 30 juni 2020 al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Je kunt dan bij een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen. Het maximale subsidiebedrag in het 3e kwartaal voor niet-mkb bedrijven is € 600.000.

Voor het 3e kwartaal gelden dezelfde regels als het 2e kwartaal. Om je omzetverlies te berekenen kun je als referentieperiode kiezen uit:

  • Q3 2019: juli tot en met september 2019.
  • Q3 2020: juli tot en met september 2020.

Als je kiest voor de referentieperiode Q3 2020, moet je de ontvangen corona-subsidies niet meetellen als omzet.

Een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vraag je per kwartaal aan. Wil je meer weten over de TVL of wil je je inschrijven om op de hoogte te blijven van de aanvraag? Je leest hier meer over de TVL.

Tozo verlengd tot eind september 2021

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot en met het 3e kwartaal. Met een Tozo kun je als zelfstandig ondernemer een uitkering tot maximaal € 1.500 netto per maand aanvragen. Je kunt de regeling met terugwerkende kracht aanvragen bij de gemeente waar je woont. Er geldt hiervoor geen vermogenstoets. De startdatum voor het aanvragen kan per gemeente verschillen. Let daar dus goed op.

Ben je als zelfstandige nog steeds in financiële problemen door de coronacrisis? Lees de voorwaarden van de Tozo-regeling of doe online de ‘Krijg ik Tozo check’.

Verlening van de NOW-regeling tot en met september

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers hun werk kunnen behouden is de NOW-regeling in het leven geroepen. Ook de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is verlengd tot en met het 3e kwartaal. In onze blog lees je meer over de zesde aanvraagperiode van de NOW-regeling.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aanvragen

Wanneer je door de coronacrisis moeite hebt met het betalen van je noodzakelijke kosten, zoals de kosten van je woning, kun je gebruikmaken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het gaat dan om steun voor bijvoorbeeld huur, hypotheek, gemeentelijke belastingen en gas, water licht. Je kunt de regeling bij je eigen gemeente aanvragen. Zij bepalen hoe hoog je vermogen mag zijn en ze mogen hun eigen voorwaarden stellen. Ga dus bij je eigen gemeente na wat de voorwaarden zijn. Je kunt de TONK met terugwerkende kracht krijgen van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden.

Je kunt langer bijzonder uitstel aanvragen

De overheid heeft ook besloten dat je meer tijd krijgt om je belastingschuld af te lossen. Je krijgt nu 36 maanden de tijd om het verschuldigde bedrag volledig af te lossen. Hiervoor was het betaaltermijn nog 24 maanden. Wil je belastinguitstel aanvragen? De voorwaarde is wél dat je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen vanwege corona. Heb je eerder uitstel van betaling gekregen? Dan is dit uitstel automatisch verlengd naar 1 oktober.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing

Veel mensen zijn door de coronacrisis hun baan verloren. Om deze mensen aan een baan te helpen heeft de overheid een subsidie beschikbaar gesteld voor bij- en omscholing. Ook flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers kunnen hier gebruik van maken.

Er zijn nog meer maatregelen die zijn genomen of die zijn verlengd om je te helpen om door de coronacrisis te komen. Wil je weten welke dit zijn? Lees meer op de website van de BelastingdienstHeb je vragen aan mij of kan ik je ergens bij helpen? Neem dan contact met me op.

Groet, Maura

Back To Top