skip to Main Content
Zesde Aanvraagperiode NOW Mogelijk Tot 30 September 2021

Zesde aanvraagperiode NOW mogelijk tot 30 september 2021

We zitten al een tijdje in de coronacrisis en we hebben ondertussen 5 aanvragen voor de NOW-regeling gehad. De laatste tegemoetkoming – de zesde periode van de NOW-regeling – kun je nog tot en met donderdag 30 september aanvragen. De zesde aanvraagperiode van de NOW-regeling is een tegemoetkoming voor de periode juli, augustus en september 2021. Zorg er wel voor dat je de tegemoetkoming alleen gebruikt voor het betalen van loonkosten. Wil je weten of jij in aanmerking komt voor een tegemoetkoming? Lees dan snel verder.

Wat moet je weten voor het aanvragen van NOW

Alleen werkgevers die de tegemoetkoming echt nodig hebben, kunnen van de regeling gebruikmaken. Dat vindt de overheid ontzettend belangrijk. Vraag daarom alleen de NOW-regeling aan als je door buitengewone omstandigheden – zoals de coronacrisis – in financiële problemen komt.

Minimaal omzetverlies van 20% over 3 aaneengesloten maanden

Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebt. Heb je ook een tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin je omzetverlies verwachtte in de vijfde aanvraagperiode.

Wanneer je geen tegemoetkoming voor de vijfde aanvraagperiode hebt ontvangen of als je voor het eerst een NOW aanvraagt kun je kiezen om de tegemoetkoming in te zetten vanaf:

 • 1 Juli met een verwachte percentage omzetverlies over juli, augustus en september 2021.
 • 1 Augustus met een verwachte percentage omzetverlies over augustus, september en oktober 2021.
 • 1 September met een verwachte percentage omzetverlies over september, oktober en november 2021.

Wanneer je eenmaal drie maanden hebt gekozen, kun je het niet meer terugdraaien.

Maximaal omzetverlies van 80%

Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. Je kunt dus in je aanvraag maximaal 80% omzetverlies invullen.

Overig waar je rekening mee moet houden

 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • De loonsom mag maximaal met 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als je een werknemer ontslaat of wanneer zijn contract afloopt, heb je tijdens de NOW een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.

Wanneer kan het UWV je aanvraag weigeren?

Als het UWV de aanvraag weigert ontvang je een brief met de reden van afwijzing. Een afwijzing kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:

 • Je hebt geen loonkosten gehad in de maand februari 2021. Het UWV gaat in de zesde aanvraagperiode van NOW uit van de loonsom in februari 2021.
 • In februari 2021 was er geen loon waar je sociale premies over hebt betaald. Een directeur-grootaandeelhouder is bijvoorbeeld niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Er zijn geen premies betaald over zijn loon, dus telt zijn loon niet mee voor de NOW-regeling.
 • Wanneer je de loonaangifte te laat hebt ingediend. Hierbij gaat het UWV uit van de gegevens die op 15 april 2021 bij hen bekend waren.
 • Ook wanneer je op 2 februari 2020 of later bent gestart, kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van de NOW-regeling.

Voor welke werknemers vraag je de NOW-regeling aan?

Je vraagt de NOW-regeling aan voor iedere werknemers die op de loonlijst staat en voor wie je sociale premies betaalt. Hieronder vallen:

 • Werknemers met een vast contract;
 • werknemers met een flexibel contract;
 • oproepkrachten;
 • werknemers met een nul-urencontract;
 • werknemers boven de AOW-leeftijd.

Hoe vraag je de tegemoetkoming NOW aan?

Via de website van het UWV kun je het aanvraagformulier invullen. Verzamel hiervoor de volgende gegevens:

 • Je bedrijfsgegevens: naam, adres, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens van de contactpersoon. Informatie of brieven over de tegemoetkoming worden naar dit adres gestuurd.
 • De maanden waarover je wilt dat het omzetverlies wordt berekend.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die maanden. Schat dit percentage zo goed mogelijk in om te voorkomen dat je een te hoog voorschot ontvangt en later terug moet betalen. Het maximale percentage dat je kunt invullen is 80%.
 • Het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder. Dit is het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan de werkgever terug te betalen.
 • Een kopie van het bankafschrift van dit rekeningnummer.

Vind je het lastig om de zesde aanvraag voor de NOW-regeling te doen? Laat ons je helpen! Samen kijken we naar de stappen die genomen moeten worden om een tegemoetkoming te ontvangen.

Groet, Maura

Back To Top