skip to Main Content
Ontslag In 2021: Hoe Zit Dat Met De Transitievergoeding?

Ontslag in 2021: hoe zit dat met de transitievergoeding?

In Nederland geldt het recht dat wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, dat de werknemer een transitievergoeding meekrijgt. Het doel van deze vergoeding is de werknemer te compenseren voor ontslag en de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Maar hoe hoog is deze vergoeding, en hoe zit het als je door de coronacrisis noodgedwongen medewerkers moet ontslaan en hier dus geen budget voor hebt? Het antwoord lees je in dit artikel.

Maximale transitievergoeding 2021

De maximale transitievergoeding wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. In 2021 bedraagt de gemiddelde contractloonstijging voor werknemers bij bedrijven 1,4 procent. In 2020 was het maximumbedrag van de transitievergoeding € 83.000. Bij verhoging met 1,4 procent kom je op een bedrag van €84.162. Na afronding kom je voor 2021 op een bedrag van € 84.000. Wanneer het bruto jaarsalaris van een werknemer hoger is dan € 84.000, dan geldt maximaal een bruto jaarsalaris.

Berekening transitievergoeding per werknemer

Sinds 1 januari 2020 geldt de regel dat een werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding. Dus ook wanneer ontslag door de werkgever plaatsvindt in de proeftijd. Je kunt de hoogte van de vergoeding als volgt berekenen:

  1. De werknemer ontvangt 1/3e maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag.
  2. De vergoeding wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris over resterende deel van de arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3e bruto maandsalaris / 12)

De formule bij optie 2 wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Vervangende voorziening tijdens de coronacrisis

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen mag de werkgever een vervangende voorziening aanbieden in plaats van een transitievergoeding. Dit geldt dus ook wanneer je door de coronacrisis in zwaar weer verkeert en geen transitievergoeding meer kunt uitkeren aan je werknemer(s). Deze vervangende voorziening hoeft dan ook niet gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding.

De voorziening moet echter wel bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen of in duur te beperken. Ook kun je kiezen voor een redelijke financiële vergoeding of een combinatie van beiden.

Transitievergoeding en ziekte

Was een medewerker ziek vóór of op het moment van ontslag, dan heeft dit geen gevolgen voor de arbeidsduur en ook niet voor de hoogte van het bruto maandsalaris. Bij de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het brutoloon dat in het contract is afgesproken. Wanneer het loon dus lager is geweest door bijvoorbeeld ziekte of verlof, heeft dit geen invloed op het voor de werknemer geldende brutoloon.

Kosten die een werknemer heeft omdat bijvoorbeeld een langere opzegtermijn wordt gehanteerd waarbij de werknemer vrijgesteld is van werk, zijn aftrekbaar van de transitievergoeding. Hetzelfde geldt voor kosten voor scholing. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact op met vhm | abc. Ik help je graag verder.

Groet,
Maura

Back To Top