skip to Main Content
Wet Excessief Lenen Eigen Vennootschap Uitgesteld Tot 2023

Wet excessief lenen eigen vennootschap uitgesteld tot 2023

Onlangs is de ‘Wet excessief lenen eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. Aanvankelijk zou deze wet per 2022 worden ingevoerd, echter wordt dit nu uitgesteld naar 2023. Hiermee krijgen ‘aanmerkelijk belanghouders’ in deze crisistijd meer tijd om hun schuld aan de vennootschap af te lossen. Hieronder lees je waarom deze wet is ingediend, wat hij precies inhoudt en wanneer deze exact ingaat. 

Waarom is de ‘Wet excessief lenen eigen vennootschap’ ingediend?

Aandeelhouders met een eigen vennootschap (bv) kunnen in bepaalde gevallen de belastingheffing gedurende geruime tijd uitstellen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld bepaalde middelen, waarover zij privé wensen te beschikken, niet als dividend of als loon uit te keren, maar langdurig te lenen vanuit hun bv. Uit onderzoek in 2016 is gebleken dat dit regelmatig om forse bedragen gaat. Zo zouden in dat jaar ongeveer 216.000 ‘aanmerkelijk belang-huishoudens’ gezamenlijk zo’n €55 miljard hebben geleend bij hun eigen vennootschap. Wanneer hier de schulden ter financiering van de eigen woning buiten beschouwing worden gelaten, blijft er nog steeds een geleend bedrag van €25 miljard over. Om te voorkomen dat dit (verder) uit de hand loopt, is de wet ‘excessief lenen eigen vennootschap’ ingediend. De overheid probeert hiermee lenen te ontmoedigen. 

Wat houdt de ‘Wet excessief lenen eigen vennootschap’ in?

Wanneer er door aandeelhouders meer dan €500.000 wordt geleend, wordt het meerdere als fictief regulier voordeel belast in box 2. Eigenwoningschulden in box 1 tellen hierbij niet mee voor het maximumbedrag van €500.000. Voor meer informatie hierover én de volledige wet, kun je de website van de Rijksoverheid raadplegen. 

Wanneer gaat de ‘Wet excessief lenen eigen vennootschap’ precies in?

Zoals hierboven vermeld, is de invoeren van de wet uitgesteld tot 2023. Wanneer aanmerkelijk belanghouders meer dan €500.000 hebben geleend en de heffing willen voorkomen, moeten zij vóór 31 december 2023 maatregelen nemen. Denk hierbij aan het aflossen van schulden door middel van een dividenduitkering of het herfinancieren van vastgoed door geleden aan te trekken van de bank. Ook kunnen aanmerkelijk belanghouders vorderingen op hun eigen bv en schulden aan de eigen bv zoveel mogelijk salderen.

Heb jij meer dan €500.000 geleend vanuit de bv? Maak dan gebruik van deze extra tijd, maar start wel op tijd met het opstellen van een plan van aanpak. Wanneer je hier hulp bij nodig hebt, neem dan gerust contact met mij op.

Groet,
Maura

Back To Top