skip to Main Content

Wat zijn loonheffingen en hoe bespaar je hierop?

Iedere werkgever houdt loonheffingen in op het salaris van zijn personeel. Maar, wat zijn loonheffingen precies? En hoe bereken je de loonheffingen voor jouw werknemers?

Werkgever houdt verplicht loonheffingen in

Als werkgever ben je inhoudingsplichtige. Dit betekent dat je verplicht bent om loonbelasting en premies in te houden op het salaris van je personeel. Deze loonheffingen betaal je aan de Belastingdienst.

De loonheffingen zijn:

 1. loonbelasting en premie volksverzekeringen
 2. premies werknemersverzekeringen
 3. inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Loonheffingen berekenen is niet eenvoudig

Het berekenen van de loonheffingen is niet eenvoudig. Veel bedrijven laten dit doen door een accountant of ze gebruiken speciale salarissoftware die deze berekeningen voor hen maken. Hoewel het verstandig is om deze zorg uit handen te laten nemen, is het als werkgever belangrijk om te weten welke loonheffingen er zijn en hoe ze worden berekend. Als werkgever blijf je tenslotte eindverantwoordelijk voor een goede afwikkeling van de salarissen en de bijbehorende loonheffingen van je personeel.

Grondslag voor alle loonheffingen

Het bedrag dat als uitgangspunt voor alle loonheffingen wordt genomen, wordt door de Belastingdienst de grondslag genoemd. Alle loonheffingen van een werknemer zijn gebaseerd op één grondslag. De grondslag kun je zelf berekenen door alle inkomsten en uitgaven van de werknemer met elkaar te verrekenen. Dit gaat zo:

Startpunt is het bruto loon
+ loon in natura, zoals een cadeau of bijtelling auto van de zaak
+ fooien en uitkeringen uit een fonds, zoals een personeelsfonds
– aftrekposten voor alle loonheffingen, zoals het werknemersdeel van een pensioenpremie en de inleg van de werknemer in een levensloopregeling

= grondslag

Verschillende soorten loonheffingen

Naast het berekenen van de grondslag moeten werkgevers ook rekening houden met de verschillende soorten loonheffingen die zij moeten inhouden op het salaris van het personeel.

De belangrijkste loonheffingen op een rijtje:

1. Loonbelasting en premie volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz, AKW)

De loonbelasting en premie volksverzekeringen vormen samen de loonheffing. De loonheffing is gebaseerd op het schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Loonheffingskorting toepassen

Als werkgever bestaat er de mogelijkheid om loonheffingskorting toe te passen. Dit gebeurt op verzoek van de werknemer. Het brutoloon van de werknemer wordt dan minder zwaar belast voor de loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Iedere werknemer heeft het recht om de loonheffingskorting toe te passen op zijn belangrijkste bron van inkomsten. In de praktijk hebben de meeste mensen maar één werkgever en dus passen de meeste werkgevers die loonheffingskorting toe voor hun personeel. Dit doe je door vóór de eerste werkdag een formulier van de Belastingdienst in te vullen met alle benodigde gegevens.

2. Premies werknemersverzekeringen (ZW, WW WAO/WIA)

Werknemersverzekeringen beschermen werknemers tegen inkomensverlies door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. De premies van deze verzekeringen betaal jij als werkgever voor je personeel.

Je draagt premie af voor:

 • ziektewet (ZW)
 • werkloosheidswet (WW)
 • wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Onder de WIA vallen:

 • inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA)
 • werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De premies die je betaalt zijn:

 • premie WW-Awf
 • sectorpremie
 • Ufo-premie
 • basispremie WAO/IVA/WGA
 • gedifferentieerde premie Whk

Tip: bespaar kosten met premievrijstelling

Voor bepaalde werknemers kun je in aanmerking komen voor een premiekorting of premievrijstelling. Daarmee bespaar je als werkgever flink wat geld. Bekijk de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

3. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedereen in Nederland die verzekerd is voor de Wet langdurige zorg (Whz) is verplicht om op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Als werkgever draag je daarnaast een werkgeversheffing Zwv af, of in sommige gevallen een bijdrage Zwv.

Tip: controleer de afdrachtverminderingen van je werknemers

Bij bepaalde groepen werknemers of kosten die je maakt, kun je flink besparen op de loonbelasting en de premies die je moet afdragen. De regels voor afdrachtverminderingen zijn ingesteld om de werkgelegenheid te stimuleren en onderzoek te bevorderen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Back To Top