skip to Main Content

Wat voor soort bedrijf wil jij eigenlijk oprichten?

Opeens weet je het! Je hebt een geweldig idee en weet zeker dat jij je eigen onderneming gaat beginnen. Al snel kom je erachter dat er verschillende rechtsvormen zijn waaronder je jouw bedrijf kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Elke vorm kan meer of minder geschikt zijn voor het type zaak dat je wilt starten en elke vorm brengt bepaalde gevolgen met zich mee voor de latere dagelijkse praktijk van jouw bedrijf.

Diverse rechtsvormen

Op basis van een aantal vragen kun je erachter komen welke vorm past bij wat jij wilt bereiken.

  • Heb je een zakenpartner?
  • Wordt er door derden geinvesteerd?
  • Wil je de zaak uiteindelijk overdragen?

We zetten de verschillende rechtsvormen voor een onderneming op een rijtje:

Eenmanszaak

Het woord zegt het al. Zo een bedrijf staat onder leiding van één persoon, zowel financieel als juridisch. Deze persoon is logischerwijs ook verplicht om inkomstenbelasting te betalen. Voor eventuele voordelen bij het betalen van die belasting moet diegene minimaal 1225 uur per jaar besteden aan de eenmanszaak.

Maatschap

In deze vorm ben je in de ogen van de belastingdienst zelfstandig ondernemer, terwijl je wel met anderen samenwerkt. Denk aan een maatschap van artsen, advocaten, visueel vormgevers, of psychologen.

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Dit lijkt sterk op een maatschap, met het verschil dat het hier ondernemers met zogenaamde niet-vrije beroepen betreft. Op de site van de KvK vind je een actuele lijst met de vrije beroepen.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Een specifieke vorm van de VOF. Hier wordt de onderneming gefinancierd door iemand die zich niet (direct) met de bedrijfsvoering bemoeit.

Besloten vennootschap (BV)

Zo een bedrijf heeft rechtspersoonlijkheid en de aandelen staan op naam. Voor een bv dient vennootschapsbelasting te worden afgedragen.

Naamloze Vennootschap (NV)

Lijkt sterk op de BV, echter staan de aandelen van de onderneming niet op naam. Dat maakt de makkelijker overdraagbaar. (zie de derde vraag hierboven)

Coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij

Verschillende ondernemers werken samen aan één doel in een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid.

Stichting

Een stichting wordt vaak opgericht met een ideëel doel en heeft geen winstoogmerk. Geld dat verdiend wordt moet in de stichting worden uitgegeven. Er kan dus geen winst worden uitgekeerd in een stichting.

Vereniging

Stichting, maar dan met leden. Denk aan de lokale hockeyclub of jeu de boules baan.

Kenmerken

De eenmanszaak is letterlijk en figuurlijk een duidelijke zaak. Één persoon runt de tent en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Winst of verlies zijn voor rekening van deze persoon.

De maatschap, vof en cv hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. Dat is belangrijk om bij stil te staan, want bij schulden of zelfs een faillissement ben jij dus met je eigen vermogen en bezittingen aansprakelijk.

De bv, nv, en coöperatie hebben wel een eigen rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de onderneming zelf schulden kan dagen en faillissement kan aanvragen. Binnen deze vorm zijn jouw vermogen en bezittingen dus veilig wanneer het bedrijf op de fles gaat. Om die reden ligt de lat van verantwoording ook een stukje hoger. Als eigenaar moet je bijvoorbeeld jaarrekeningen deponeren bij de KvK.

Net als de meeste ondernemers zal je uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk kiezen voor een eenmanszaak of een BV. Want ook als eenmanszaak kun je er later voor kiezen toch personeel aan te nemen. Je moet de belastingdienst dan wel laten weten dat je werkgever wilt worden.

Om je verder te helpen zijn dit de belangrijkste verschillen tussen deze twee meest voorkomende rechtsvormen:

Oprichten

Voor het oprichten van een eenmanszaak hoef je deze alleen maar in te schrijven bij de KvK. Een bv ligt iets lastiger en kost geld. Je hebt namelijk een notariële akte van een paar honderd euro nodig.

Belasting

Uiteraard betaal je met een eenmanszaak gewoon inkomstenbelasting. Er zijn echter wel belastingvoordelen aan verbonden zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, en de MKB-winstvrijstelling. (zie blog: wat mag ik als ondernemer aftrekken?). De BV is verplicht vennootschapsbelasting te betalen, een vorm van belasting met een lager tarief. In het algemeen kunnen we stellen dat tot 50.000 euro winst een eenmanszaak meestal voordeliger is. Fiscaal gezien doe je er verstandig aan vanaf 150.000 euro winst een bv te overwegen. Daartussen spelen anderen factoren zoals het te nemen risico ook een belangrijke rol.

Bestuur

Zoals gezegd heeft de eenmanszaak één eigenaar. De bv kan meerdere eigenaren hebben, maar heeft in elk geval een directeur-grootaandeelhouder (dga). Deze dient zichzelf minimaal 44.000 euro per jaar te betalen. Over dat bedrag is uiteraard ook inkomstenbelasting verschuldigd.

Aansprakelijkheid

Als je de eigenaar van de eenmanszaak bent, kun je hoofdelijk worden aangesproken. Denk daar dus goed over na! Bij serieuze schulden of een faillissement kan het zelfs zover komen dat je gedwongen wordt om je huis of andere waardevolle zaken te verkopen. In dat geval is een bv veel aantrekkelijker omdat deze een eigen rechtspersoonlijkheid heeft. Een faillissement komt geheel ten rekening van de bv zelf en jouw eigendom blijft onaangeroerd.

Administratie

We hebben het hierboven al gezegd, bij een bv horen wel enkele, meer serieuze verplichtingen. Zo moet je dus de jaarrekeningen deponeren bij de Kvk. Als jouw bedrijf echt substantiële vormen aan begint te nemen, dan is controle door een accountant verplicht. Dit geldt als jouw activa meer dan 6 miljoen waard zijn, de omzet boven de 12 miljoen stijgt, en wanneer je meer dan 50 mensen als werknemer ingeschreven hebt staan.

Zoals altijd bij dit soort beslissingen, is het de moeite waard goed na te denken voor je een knoop doorhakt. Het kan sowieso nooit kwaad je te laten adviseren door een specialist of iemand met eerdere ervaringen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Back To Top