skip to Main Content

Wat mag ik als ondernemer aftrekken?

Als ondernemer mag je bepaalde kosten aftrekken. Dit kan ervoor zorgen dat je onderaan de streep een stuk gunstiger uitkomt. Maar wat mag je eigenlijk aftrekken? Wat zijn de voorwaarden? En om welke bedragen gaat het dan? In dit artikel geven wij antwoord op deze vragen.

Belastingdruk

Door de bank genomen is de belastingdruk die wordt opgelegd aan ondernemers lager dan die voor werknemers. Dit komt door een serie fiscale voordelen waarvan ondernemers kunnen profiteren. Daarbij let de belastingdienst op een paar criteria om vast te stellen of jij daadwerkelijk ondernemer bent:

 1. Het bedrijf heeft een winstoogmerk.
 2. Jij werkt met meer dan één klanten en opdrachtgevers.
 3. Jij hoeft geen aanwijzingen op te volgen bij het uitvoeren van diens werk.
 4. Jij maakt investeringen in diens bedrijf.
 5. De risico’s in diens onderneming zijn voor jouw eigen rekening.

De zelfstandigenaftrek (€ 7280,-)

Als jij in aanmerking wilt komen voor de zelfstandigenaftrek, dan moet je voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Dat criterium bestaat uit twee elementen:

 • In het jaar waar de aangifte over gaat besteedde je minimaal 1225 uur aan jouw onderneming.
 • De hoeveelheid tijd die je besteedt aan de onderneming is groter dan de hoeveelheid tijd die je besteedt aan andere werkzaamheden. Als je in een van de vijf jaren voor het aangiftejaar geen ondernemer was, dan hoef je niet aan deze conditie te voldoen.

Startersaftrek (€ 2123,-)

Dit fiscale voordeel voor beginnende ondernemers is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Hiervoor dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt dit jaar recht op zelfstandigenaftrek.
 • In een van de voorgaande vijf jaren was je minimaal één jaar geen ondernemer.
 • In de vijf voorgaande jaren heb je niet meer dan twee keer aanspraak gemaakt op de zelfstandigenaftrek.
 • Dit kalenderjaar en de vijf voorgaande jaren heb je geen ‘geruisloze terugkeer uit een BV’ gemaakt.

Investeringsaftrek

Als je deze aftrek wilt gebruiken, dan zal je meer dan € 2300,- moeten investeren in het jaar van de aangifte. Als je denkt net onder dit bedrag uit te komen, dan is het slim om tegen het einde van het jaar investeringen te doen. Let wel op dat er aanvullende voorwaarden zijn. Zo vallen bedrijfsmiddelen onder de 450 euro en personenauto’s niet onder de investeringsaftrek.

MKB winstvrijstelling (14%)

Deze laatste vrijstelling of aftrek geldt uiteraard ook weer alleen voor ondernemers die ook als zodanig zijn aangemerkt door de belastingdienst. Het gaat om 14% aftrek nadat de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, en ondernemersaftrek van de winst zijn afgetrokken.

Omdat de belastbare winst op deze manier wordt verlaagd, daalt het bedrag dat jij betaalt aan belasting. Lijdt jouw onderneming verlies, dan heb je hier dus nadeel van, omdat de MKB vrijstelling het verlies verlaagt.

Conclusie

Hier moet je op letten:

 • Ben ik ondernemer voor de belastingdienst?
 • Voldoe ik aan de voorwaarden van de verschillende fiscale voordelen voor ondernemers?
 • Is het nu aantrekkelijk om te investeren?
 • Hoe bepaal ik mijn belastbare winst? (trek de ondernemersfaciliteiten waarvoor jij in aanmerking komt af van jouw winst)
Back To Top