skip to Main Content
Wat Als Een Werknemer Komt Te Overlijden?

Wat als een werknemer komt te overlijden?

Er kan een werknemer altijd iets overkomen. Bij arbeidsongeschiktheid of ziekte is er dan iets geregeld, maar als iemand overlijdt vaak niet. Waar kunnen de nabestaanden van een overleden werknemer op terugvallen?

Stel: een van je werknemers komt te overlijden. Dan heeft dit voor de partner van de overledene niet alleen emotionele gevolgen, maar ook financiële gevolgen. De partner moet voortaan namelijk de woonlasten opbergen in zijn eentje, en nog steeds rekening houden met kosten voor financiële verplichtingen, zoals bijvoorbeeld kinderen.

Als iemand ziek wordt, is er geregeld dat de loonbetaling doorloopt. Ook is er in Nederland voor arbeidsongeschiktheid een basisvoorziening. Maar als iemand overlijdt, blijven de nabestaanden van de werknemer niet altijd goed achter. Of het goed uitpakt, hangt af van wat er geregeld is door verschillende partijen.

Wat is er geregeld voor werknemers bij overlijden?

Anw-uitkering (van de overheid)

Slechts in enkele gevallen is er bij overlijden een Anw-uitkering van de overheid. De partner van de overleden werknemer heeft alleen recht op deze uitkering in de volgende situaties:

  1. Hij/zij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  2. Hij/zij voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • verzorgt een kind onder de 18, of is zwanger
  • is voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt.

Mocht er een uitkering komen, dan is deze laag: 70 procent van het minimumloon. Ook wordt het inkomen van de partner (gedeeltelijk) in mindering gebracht op de Anw-uitkering. Inkomsten die komen van een WW-, WAO- of WIA-uitkering worden volledig gekort. Verdient de partner met kind(eren) onder de 18 jaar meer dan 2.556,57 euro bruto per maand? Dan heeft diegene helemaal geen recht op een Anw-uitkering van de overheid.

Als de partner samenwoont met een zogenoemde kostendeler, valt de uitkering nog lager uit. Een kostendeler is bijvoorbeeld een thuiswonend kind van 21 jaar (of ouder) dat geen studie of opleiding volgt. In dit geval gaat de overheid er automatisch vanuit dat het kind mee kan betalen aan de kosten in het huishouden. Als nabestaande hoef je dus niet te veel te rekenen op de overheid.

Let op:

De Anw-uitkering wordt in stapjes verlaagd als je werknemer een huisgenoot van 21 jaar of ouder heeft (een kostendeler). In dat geval is het normbedrag van 70 procent van het minimumloon per 1 januari 2017 al verlaagd naar 60 procent. Per 1 januari 2018 is het verlaagd naar 55 procent, en per 1 januari 2019 wordt het verlaagd naar 50 procent.

Partnerpensioen (via de werkgever)

Biedt je een pensioenregeling voor je personeel? Dan kan deze uitkomst bieden. Daarin is namelijk meestal een partnerpensioen opgenomen die de partner een uitkering biedt na het overlijden van de werknemer. Dit geldt als de werknemer geregistreerd partner of getrouwd was, en soms ook als hij samenwoonde.

Vaak is de hoogte van het partnerpensioen 70 procent van het ouderdomspensioen. Echter wordt de kans wel steeds groter dat de pensioenregeling een te lage nabestaandenuitkering biedt. De pensioensopbouw en het bijbehorende nabestaandenpensioen worden namelijk wettelijk steeds verder versoberd.

Anw-pensioen (via de werkgever)

Bij overlijden keert een Anw-pensioen of Anw-hiaatverzekering een maandelijks bedrag uit tot aan de AOW-leeftijd van de partner. Dit is ook het geval als de AOW-leeftijd in de toekomst wordt verhoogd. Op deze manier voorkom je een vermindering in het inkomen tussen de einddatum van het Anw-pensioen en de (latere) ingangsdatum van de AOW.

De hoogte van de Anw-uitkering van de overheid en de hoogte van dit pensioen zijn gekoppeld. Het maakt daarbij niet uit of de partner een Anw-uitkering van de overheid krijgt of niet. Als werkgever kun je zorgen voor een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde door middel van het regelen van deze aanvulling voor je personeel.

Collectieve nabestaandenverzekering (via de werkgever)

Na het overlijden van een werknemer biedt een collectieve nabestaandenverzekering ook een uitkering. De hoogte van de uitkering is hierbij niet gekoppeld aan de Anw-uitkering van de overheid. Je hebt als werkgever keuze tussen een maandelijkse uitkering tot de AOW-leeftijd van de partner, en een eenmalige uitkering dat is gekoppeld aan het salaris. Dit is ook het geval als deze in de toekomst verder opschuift.

Voor kleinere bedrijven is deze oplossing vooral interessant; vaak is daar geen Anw-pensioen of partnerpensioen geregeld. Voor de nabestaanden is het voordeel dat er precies duidelijk is wat er wordt uitgekeerd doordat er na overlijden sprake is van een netto-uitkering. Als werkgever kan je zelf ook gebruikmaken van deze verzekering; bij een pensioenregeling is dit niet het geval.

Individuele overlijdensrisicoverzekering (door de werknemer zelf)

Een werknemer kan een individuele overlijdensrisicoverzekering zelf regelen. In veel gevallen gebeurt dat om de hypotheek af te lossen bij overlijden. Daar wordt een verzekerd bedrag en een vaste looptijd bij afgesproken. Als de werknemer binnen de looptijd overlijdt, keert de verzekering een eenmalige netto-uitkering uit.

Lees ook onze andere interessante artikelen voor ZZP’ers. Zoek je een antwoord op een vraag, of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.

Back To Top