skip to Main Content
5 Vragen Over De Ziekteverzuimverzekering

5 vragen over de ziekteverzuimverzekering

In het MKB is een ziekteverzuimverzekering geen overbodige luxe. Het kan je bedrijf namelijk veel geld kosten als een werknemer ziek is. Bij ziekte van je personeel dek je de loondoorbetaling met een verzuimverzekering. Wij geven antwoord op vijf vragen over de ziekteverzuimverzekering.

1. Ziekteverzuimverzekering afsluiten, waarom?

Een zieke werknemer kost een bedrijf per dag gemiddeld 230 euro! Het is namelijk verplicht om het loon maximaal twee jaar lang door te betalen. Het gaat hierbij om minimaal 70 procent van het loon. Er kan een hoger percentage staan in de cao.

Je moet mogelijk een vervanger inhuren en je hebt vaak te maken met productieverlies naast de doorlopende loonkosten. Een werknemer moet ook zijn best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Deze re-integratie kost ook geld.

Je dekt een deel van die kosten met een verzuimverzekering. Voor het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer krijg je in ieder geval een vergoeding. In de meeste gevallen word je daarnaast geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Indien er een Arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, kan die in samenwerking met jou een zieke werknemer begeleiden vanaf de eerste verzuimdag.

Let op:

Je mag twee wachtdagen instellen volgens de wet. Op die dagen krijgt de werknemer niet doorbetaald. Dit ter voorkoming van kortdurend ziekteverzuim (zogenoemde baaldagen). Wel moeten de wachtdagen in de cao of in de arbeidsovereenkomst staan.

2. Wat is de dekking van een verzuimverzekering?

Je kunt een keuze maken in het dekkingspercentage voor de verzekering. Dit percentage varieert van 70 tot 100 procent. Ook kun je een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar.

Het is daarnaast vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de loonheffingen die gewoon doorlopen wanneer een werknemer uitvalt door ziekte.

3. Hoe zit het met eigen risico?

Een eigen risico wordt door alle verzekeraars gehanteerd. Dit is in de meeste gevallen een eigen risico in de vorm van een aantal extra wachtdagen. Het heet dan een conventionele verzuimverzekering.

Let op:

Deze wachtdagen zijn anders dan de wettelijke wachtdagen die hierboven genoemd werden.

Bij een conventionele verzuimverzekering kun je per ziektegeval kiezen uit een bepaald aantal werkdagen. Je moet rekening houden met een hogere premie bij een kortere eigen risico periode, maar je loopt hierbij wel minder risico. De verzekering komt tot uitkering wanneer de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt. De hoogte van die uitkering hangt onder meer af van het dekkingspercentage.

Bij sommige gevallen is het eigen risico in de vorm van geld. Dit heet een stoploss dekking. Vaak wordt deze dekking alleen geboden voor grotere bedrijven. Vraag je verzekeringsadviseur welke dekking het beste past bij jouw bedrijf.

4. Wat zijn de kosten van een verzuimverzekering?

Meestal bestaat de premie van een ziekteverzuimverzekering uit een percentage over de totale loonsom van je personeel.

Verzekeraars kijken onder meer naar de sector van je bedrijf, het ziekteverzuimverleden en de samenstelling van je personeel bij het vaststellen van dit percentage. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld vragen naar de ziekteverzuimcijfers van de afgelopen jaren.

Je kunt ten slotte abonnementskosten voor de arbodienstverlening verwachten; afhankelijk van het verzekeringspakket dat je samenstelt.

5. Is een verzuimverzekering verplicht?

Wettelijk is een ziekteverzuimverzekering niet verplicht. Wel blijkt in de praktijk dat de meerderheid van de werkgevers deze verzekering heeft. Het hangt af van meerdere factoren of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm.

De financiële draagkracht van je bedrijf speelt daar onder meer een rol bij. Het is belangrijk om je goed te laten adviseren hierover. Contacteer hiervoor een verzekeringsadviseur.

Heb je een specifieke vraag of wil je graag in gesprek met één van onze specialisten? Neem dan contact op met vhm | abc.

Back To Top