skip to Main Content
6 Vragen En Antwoorden Over Het Gebruikelijk Loon Tijdens De Coronacrisis

6 vragen en antwoorden over het gebruikelijk loon tijdens de coronacrisis

Tijdens het webinar ‘Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen’ van de Belastingdienst, zijn er een aantal vragen over het gebruikelijk loon beantwoord. Heb je dit webinar gemist, of wil je de vragen en antwoorden liever op papier zien. Lees dan gauw verder. Ik heb ze hieronder voor je op een rij gezet.

1. Als aanmerkelijkbelanghouder mag je in 2020 je gebruikelijk loon evenredig verlagen aan de omzetdaling. Mag dit ook wanneer de omzet van de bv bestaat uit een management fee?

In deze situatie gaat het om de omzetdaling van een bv waarvoor de dga arbeid verricht. Wanneer de omzet van de betreffende bv bestaat uit een management fee, dan mag je van het volgende uitgaan:

Gebruikelijk loon 2020 = A X B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019.
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019.

Meer informatie hierover vind je in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis (onderdeel 6.3).

2. Hoe dien je het gebruikelijk loon vast te stellen wanneer de omzetdaling pas na april heeft plaatsgevonden?

Wanneer de omzetdaling pas vanaf mei 2020 heeft plaatsgevonden, kan het gebruikelijk loon niet lager worden vastgesteld. Ook deze informatie is terug te vinden in het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’.

3. Als je bv in 2020 is gestart, mag je dan een lager gebruikelijk loon toekennen aan een dga?

Op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ mag een bv die dit jaar is gestart het gebruikelijk loon niet lager vaststellen.

Een uitzondering geldt voor startende ondernemers. In sommige gevallen mag bij een startende onderneming het gebruikelijk loon wel lager worden vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het Handboek loonheffingen (paragraaf 16.1).

4. Welke omzet moet een dga gebruiken wanneer hij in dienst is bij de holding en de werkmaatschappij, en de holding hem het loon betaalt op grond van de doorbetaalloonregeling waarbij de dga zijn gebruikelijk loon wil verlagen?

Wanneer de werknemer, in dit geval de dga, een aanmerkelijk belang heeft in de werkmaatschappij, kan het loon als volgt worden vastgesteld:

  • Voor de werkzaamheden die de dga voor de werkmaatschappij verricht, wordt uitgegaan van de omzet van de werkmaatschappij.
  • Voor de werkzaamheden die de dga voor de holding verricht, wordt uitgegaan van de omzet van de holding (exclusief het doorbetaalde loon).

5. Heeft een dga het recht om een zakelijke lening af te sluiten voor zijn bv als de dga zijn loon heeft verlaagd ten gevolge van de coronacrisis?

Een dga mag gewoon een zakelijke lening afsluiten. Daarbij is het wel van belang dat de lening geen verband heeft met de aanpassing van het gebruikelijk loon.

In paragraaf 6.3 van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ staan hiervoor drie voorwaarden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Wanneer de AB-werknemer feitelijk meer loon uitbetaald heeft gekregen, dan geldt het hogere loon.
  • De goedkeuring is niet geldig voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals fusie, staking, oprichting, splitsing en bijzondere resultaten.

6.Is het voor een dga toegestaan om gebruik te maken van een rekening-couranttegoed?

Wanneer het loon van een dga lager is vastgesteld op grond van het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’, dan mag de rekening-courantschuld niet toenemen. Dit is een van de voorwaarden die in het besluit is genoemd.

Via de website van de Belastingdienst is het volledige webinar terug terug te kijken. Heb je nog vragen die betrekking hebben op jouw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met vhm|abc. Ik help je graag.

Groet,
Maura

Back To Top