skip to Main Content
Vraag Vóór 1 Mei Om De Voorlopige Aanslag VPB

Vraag vóór 1 mei om de voorlopige aanslag VPB

Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting (VPB) kunnen een flinke rekening aan belastingrente verwachten wanneer zij te laat zijn met het indienen van hun aangifte over 2018. Het tarief van 8% is namelijk niet flauw. Wanneer je vóór 1 mei om een voorlopige aanslag over 2018 vraagt bij de Belastingdienst kun je de rekening voorkomen.

De aangifte VPB van het voorgaande jaar moet vóór 1 juni binnen zijn bij de Belastingdienst wanneer het boekjaar van een bv gelijkloopt met het kalenderjaar. Maar er komen andere data om de hoek kijken voor de berekening van de belastingrente:

  • 1 april: wanneer een VPB-plichtige vóór 1 april aangifte VPB doet en de fiscus die gegevens ongewijzigd overneemt, hoeft de belastingplichtige geen belastingrente te betalen.
  • De deadline voor het aanvragen van een voorlopige aanslag VPB is 1 mei. Wanneer de Belastingdienst de aanslag oplegt conform de gegevens in de voorlopige aanslag, hoeft de belastingplichtige ook geen belastingrente te betalen.
  • Na 1 juli begint de teller te lopen voor belastingrente. Ofwel: wanneer de fiscus de aanslag na 1 juli oplegt, moet de belastingplichtige rente betalen.

Betalen tot zes weken na dagtekening aanslag

Over het bedrag dat een belastingplichtige moet betalen aan VPB, rekent de fiscus maar liefst 8% belastingrente. De periode loopt van 1 juli volgend op het belastingjaar tot zes weken na de dagtekening van de aanslag. Stel dus dat een bv een aanslag 2018 ontvangt met dagtekening 2 augustus 2019, dan moet de bv belastingrente betalen over de periode tussen 1 juli en 13 september 2019 (want dat is zes weken na de dagtekening 2 augustus). Wanneer belastingplichten over het voorgaande boekjaar VPB moesten betalen, ontvangen zij vaak al wel in het begin van het jaar een voorlopige aanslag van de Belastingdienst die aansluit bij de aanslag over het jaar daarvoor. Maar het aanvragen van een nadere voorlopige aanslag kan veel financieel leed voorkomen wanneer een bv een veel beter jaar heeft gedraaid dan het jaar ervoor. Heeft een belastingplichtige helemaal geen voorlopige aanslag ontvangen en is de verwachting dat er VPB betaald moet worden, dan moet er, om hoge belastingrente te voorkomen, dus vóór 1 mei een voorlopige aanslag zijn aangevraagd.

Wijziging in aanslagbiljet

Per 1 januari 2019 heeft het aanslagbiljet voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting een wijziging ondergaan. De rubrieken ‘verrekende belasting buitenlandse ondernemingswinst’, ‘aftrek elders belast’ en ‘verrekende deelnemingsverrekening’ zijn door één nieuwe rubriek vervangen: ‘totaal belastingverminderingen’. Deze wijziging geldt alleen voor voorlopige aanslagen over het boekjaar 2019 en later.

Lees ook onze andere interessante artikelen. Zoek je een antwoord op je vraag, of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.

Back To Top