skip to Main Content
Het Belang Van Een Goed Verzuimbeleid Voor Het MKB

Het belang van een goed verzuimbeleid voor het MKB

In Nederland is het verplicht om als bedrijf over een verzuimbeleid te beschikken. Toch heeft 43 procent van de werkgevers in het MKB geen beleid rondom verzuim. Slechts een kleinere meerderheid van de ondernemers met personeel in het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft wél een beleid om verzuim te beperken. Hoe zit dat met jouw onderneming?

Waarom is een verzuimbeleid van belang?

Als je werknemers in dienst hebt, krijg je vroeg of laat te maken met verzuim. Wanneer er een werknemer ziek is, dien je als werkgever in actie te komen. Een zieke werknemer kan je namelijk veel tijd en geld kosten. Zeker wanneer er een werknemer langdurig ziek is, kan dit tot problemen leiden. Je hebt dan namelijk niet alleen te maken met de loondoorbetaling gedurende de ziekteperiode, maar je hebt waarschijnlijk ook omzetverlies en extra kosten door vervanging, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Met een goed verzuimbeleid kun je het ziekteverzuim binnen je bedrijf beperken.
Het is daarom van belang om een duidelijk verzuimbeleid te ontwikkelen en dit beleid structureel uit te voeren.

Een goed verzuimbeleid is met name gericht op het volgende:

  • Het voorkomen en beperken van ziekteverzuim.
  • Een goede begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.
  • Het volgen van de wettelijke richtlijnen rondom verzuim.
  • Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Zeker wanneer je met meerdere leidinggevenden werkt binnen je bedrijf is het belangrijk een gezamenlijk verzuimbeleid te volgen.

5 tips bij het opstellen van een verzuimbeleid

Een verzuimbeleid kan je dus helpen het verzuim te beperken én zorgt ervoor dat jij als bedrijf minder snel in de problemen komt. Hieronder lees je 5 tips bij het opstellen van een dergelijk verzuimbeleid.

  1. Zorg voor een verzuimprotocol – In een verzuimprotocol staat hoe je bedrijf omgaat met verzuim. Wat zijn de te volgen stappen bij een ziekmelding? Wat zijn de rechten en plichten van jou als werkgever en van de werknemer? Een verzuimprotocol is altijd een onderdeel van het verzuimbeleid.
  2. Regel een basiscontract met de arbodienst – Wanneer je beschikt over personeel, dan ben je verplicht om een basiscontract met een arbodienst af te sluiten. Dit contract dient altijd te voldoen aan een aantal minimumeisen. In het verzuimbeleid neem je vervolgens de informatie op over hoe dit basiscontract is geregeld en waar er eventueel intern meer informatie over te vinden is.
  3. Maak goede afspraken met de bedrijfsarts – Werknemers hebben recht op een open spreekuur met een bedrijfsarts en daar dien je ze als werkgever actief op te wijzen. De bedrijfsarts moet bovendien vrije toegang hebben tot de werkvloer. Ook dient er sprake te zijn van een juiste samenwerking tussen een preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Ook dit aspect dient te worden vastgelegd in het verzuimbeleid.
  4. Leg de benodigde zaken vast rond de preventiemedewerker – Een preventiemedewerker kent het reilen en zeilen binnen het bedrijf over het algemeen erg goed. Hij of zij kan mogelijke problemen snel signaleren en hierop inspelen of adviseren. Het is wettelijk verplicht om te beschikken over een preventiemedewerker, die een belangrijke schakel is in het voorkomen van verzuim. Bekijk de Arbochecklist om na te gaan of jij alles goed hebt geregeld rondom de preventiemedewerker.
  5. Maak een planning voor RI&E en PMO – Elke organisatie met personeel dient te inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers en is verplicht hierop maatregelen te nemen. Dit doe je via een risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E). Door middel van een actuele RI&E verminder je proactief de risico’s binnen je bedrijf. Zorg er dus voor dat hier periodiek aandacht voor is als onderdeel van het verzuimbeleid.

Tevens is het volgens de Arbowet verplicht om periodiek een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Een PMO geeft je werknemer inzicht in zijn energieniveau, welbevinden, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Na het onderzoek krijgen alle werknemers een persoonlijk adviesgesprek op basis van de resultaten. Hierdoor zorgt het PMO niet alleen voor inzicht, maar ook voor oplossingen.

Wanneer je met een goed verzuimbeleid één langdurig ziektegeval kunt voorkomen, is het de investering al meer dan waard. Mijn advies is dan ook om je vooral te richten op het gezond en fit houden van het personeel en het voorkomen van onnodig verzuim binnen je bedrijf. Heb je nog vragen over het opstellen of uitvoeren van een verzuimbeleid? Neem dan gerust contact met mij op.

Groet,
Maura

Back To Top