skip to Main Content
De Sociale Verzekeringsplicht Van De DGA

De sociale verzekeringsplicht van de DGA

Voor de werknemersverzekeringen is een DGA (en zijn partner) doorgaans niet verzekerd, omdat een gezagsverhouding ontbreekt en de DGA niet tegen zijn wil in ontslagen kan worden. Steeds vaker zien we dat een DGA liever wel voor de werknemersverzekeringen verzekerd zou zijn. Normaliter is dit namelijk goedkoper dan particuliere verzekeringen voor werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Werkeloosheid is vaak zelfs niet te verzekeren.

Voorwaarden geen verzekeringsplicht

Omdat een gezagsverhouding ontbreekt, ontbreekt ook de verzekeringsplicht. Soms kan een DGA met een minderheidsbelang wel tegen zijn wil in ontslagen worden. In dit geval is er dus wel een gezagsverhouding en is de DGA wel verzekerd. Hierover zullen de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst duidelijkheid geven.

Wij kunnen je begeleiden bij de afstemming over verzekeringsplicht. Er worden diverse oplossingen geadviseerd in de praktijk:

  1. Juiste bepaling statuten
  2. Certificering aandelen
  3. Stemovereenkomst (werkt niet altijd, Centrale Raad van Beroep 2004)

Besluit regering over verzekeringsplicht DGA

Voor de DGA is de premieplicht niet van toepassing indien:

  • Hij, al dan niet samen met zijn partner, aandelen heeft die ten minste 50% van de stemmen in de AVA vertegenwoordigen.
  • Hij, al dan niet samen met zijn partner, zoveel aandelen heeft, dat op basis van de statuten de overige aandeelhouders in de AVA niet een besluit tot schorsing/ontslag kunnen nemen zonder eigen medewerking.
  • Er een (nagenoeg) gelijk aantal stemmen uitgebracht kan worden (bedoeld voor maatschap- c.q. VOF-achtige situaties) door alle bestuurders in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een klein verschil is niet fataal.
  • Sprake is van een vennootschap waarin ten minste twee derde van de aandelen worden gehouden door bloed- en aanverwanten tot in de derde graad (familievennootschappen).

Dit is bepaald in een besluit van de staatssecretaris van Sociale Zaken (19 december 1997, nr. SV/WV/97/5347).

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Er zijn 5 DGA’s die 20% van de aandelen in X B.V. hebben via hun persoonlijke holding. Van de B.V.’s is er één aangewezen als bestuurder van X B.V. De DGA is voor de sociale verzekeringen verzekerd.

Voorbeeld 2

Er is een meerderheid nodig van 67% voor ontslag. Piet is DGA en heeft 34%; hij kan dus niet tegen zijn wil in ontslagen worden. Piet is niet voor de sociale verzekeringen verzekerd.

Voorbeeld 3

Een directeur heeft 10% van de aandelen, echter ook een prioriteitsaandeel. Hij kan door het prioriteitsaandeel niet tegen zijn wil in ontslagen worden. De directeur is volgens de rechtbank Arnhem (21 november 2007) wel verzekerd voor de sociale verzekeringen, omdat het aandeel in strijd is met artikel 2:244 lid 2 burgerlijk wetboek.

Zoek je een antwoord op je vraag, of wil je graag advies? Neem contact op met Vhm Abc. 

Back To Top