skip to Main Content

Verstandig trouwen voor ondernemers

Op 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Ben jij ondernemer en eigenaar van een bedrijf, dan is er het een en ander voor je veranderd!

De beperkte gemeenschap van goederen

De nieuwe wet ‘Beperkte gemeenschap van goederen’ betekent dat de ‘oude’ algehele gemeenschap van goederen niet meer automatisch geldt. Tenzij er huwelijkse voorwaarden worden opgesteld, geldt vanaf nu dus de beperkte gemeenschap van goederen. Deze verandering is doorgevoerd omdat automatische samenvoeging van alle bezittingen en schulden niet meer passend bij deze tijdgeest werd geacht.

Beperkte gemeenschap van goederen betekent dat wat is opgebouwd vanaf de trouwdag als gemeenschappelijk bezit wordt gezien. Je valt hieronder als je vanaf 1 januari 2018 bent getrouwd en geen huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld. Voor eenieder die daarvoor trouwde blijft de situatie ongewijzigd.

Verschillende vermogens

Binnen de beperkte gemeenschap van goederen wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten vermogen: de privévermogens van de respectievelijke echtgenoten en het gemeenschappelijke vermogen.

Inkomsten, bezittingen, en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan of die vóór het huwelijk samen zijn verworven, behoren tot de gemeenschap. Bezittingen en schulden die voor het huwelijk privé waren, blijven dat ook na het huwelijk. Zo komt alleen hetgeen door inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk wordt verkregen ook aan beide echtgenoten toe.

Wat betekent de wet voor jou als ondernemer?

  • Jouw onderneming valt niet onder de beperkte gemeenschap van goederen als je deze onderneming al had voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • De onderneming en de vruchten hiervan vallen wel onder de beperkte gemeenschap van goederen als de onderneming tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt gestart.
  • Wat jij en jouw partner financieel opbouwen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap valt onder de beperkte gemeenschap van goederen.
  • Vermogen, giften en erfenissen die zowel voor als tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn verkregen vallen onder privévermogen.
  • Het niet uitgekeerde deel van de winst of de schuld die met de onderneming tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt gemaakt (en in het maatschappelijk verkeer als redelijk wordt beschouwd) valt normaal gesproken onder de gemeenschap van goederen. In geval van scheiding komen de winst of schuld dus toe aan beide echtgenoten.

Aandachtspunten voor ondernemers

In art. 1:95a van het Burgerlijk Wetboek staat een artikel voor ondernemers. Dit stelt dat in geval van een voorhuwelijkse privéonderneming, een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden, en arbeid moet worden ‘ingebracht’ in de beperkte huwelijksgemeenschap. Dat roept direct de vraag op wat een redelijke vergoeding is. Dat is nog niet duidelijk. In de toekomst zal er steeds meer jurisprudentie ontstaan die handvatten biedt.

Bij overlijden of echtscheiding is vaak niet geheel duidelijk wat precies van wie is of was. Als dat niet kan worden bewezen, wordt aangenomen dat het onderwerp van discussie binnen de gemeenschap valt. Om misverstanden en conflict te voorkomen kun je er altijd voor kiezen zaken helder vast te leggen in een notariële akte of onderlinge (onderhandse) akte. Bewaar in ieder geval alle bonnetjes!

Waardering

Als je ervoor kiest om toch te trouwen zonder iets te regelen, stel en leg dan tenminste vooraf de waarde van je onderneming vast. Mocht bij een echtscheiding blijken dat jouw bedrijf meer waard is geworden, dan kan jouw partner de helft van de dan geldende waarde opeisen. Zelfs als jij altijd aan jouw inbrengverplichting hebt voldaan. Voorkom dit door vooraf goede afspraken te maken en speel niet met de gezondheid van je bedrijf!

Stel, jouw partner investeert in jouw bedrijf, het bedrijf wordt meer waard, en jullie lopen tegen een echtscheiding aan. Dan kan jouw partner op basis van beleggingsleer een flink hogere vordering indienen. Deze stelt dat als de waarde toeneemt, ook het belang toeneemt. Dat bedrag kan aanmerkelijk hoger zijn dan de uitgeleende waarde.

Andere varianten

Als de situatie daarom vraagt is het nog steeds mogelijk om de notaris ‘gewoon’ huwelijksvoorwaarden te laten opstellen. Je kunt zelfs via huwelijksvoorwaarden kiezen voor reguliere algehele gemeenschap van goederen. Waar je voor kiest heeft te maken met risicoplanning, toekomstverwachtingen, en fiscale aspecten op het gebied van inkomensbelasting en erf- en schenkingsrecht.

In het algemeen kunnen we zeggen dat wanneer je een onderneming hebt (en eigenlijk altijd) het altijd beter is om zaken vooraf helder te regelen. Het voorkomt problemen en latere meningsverschillen en conflicten. Geef hierbij duidelijk aan wat men als partners wil en voor ogen heeft. Een goede notaris of adviseur kan je hierbij terzijde staan. Dit voorkomt lange slepende procedures achteraf.

Back To Top