skip to Main Content
Verlof: Doorbetalen Loon

Verlof: doorbetalen loon

Werknemers hebben recht op een groot aantal soorten verlof. Voor u als werkgever is het daarom handig om te weten hoelang de verschillende verlofperioden duren. Daarnaast is het ook niet onbelangrijk om eventuele loondoorbetaling inzichtelijk te hebben. Hieronder vindt u een handig overzicht:

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Is uw werknemer zwanger? Dan heeft zij rond haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarnaast heeft zij recht op de gelijknamige uitkering van het UWV. Van u als werkgever wordt verwacht dat u de uitkering aanvraagt bij het UWV. Op deze manier kunt u het loon van uw werknemer eenvoudig doorbetalen. De minimumduur voor dit type verlof is 16 weken. Houd rekening met het feit dat deze verlofperiode (onverwachts) langer kan duren.

Geboorteverlof voor partners

Kersverse ouders krijgen na de geboorte van hun kindje tijd om samen te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Voor deze periode is het ‘geboorteverlof voor partners’ in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners éénmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Gedurende deze periode betaalt u als werkgever het loon volledig door.

Let op: per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof waarbij uw werknemer tijdelijk minder gaat werken om meer tijd te besteden aan de zorg voor zijn of haar kind. De arbeidsovereenkomst wijzigt niet door het opnemen van deze vorm van verlof. Wanneer de verlofperiode is afgelopen, gaat uw werknemer weer aan het werk volgens de geldende afspraken uit de arbeidsovereenkomst. De verlofperiode is maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur.

Adoptie-of pleegzorgverlof

Wanneer uw werknemer een kind adopteert of de zorg voor een pleegkind op zich neemt, heeft hij of zij recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Deze verlofperiode is maximaal 4 weken. Het loon hoeft hierbij niet doorbetaald te worden.

Kortdurend en langdurend verlof

Uw werknemers hebben recht op zorgverlof. Dit verlof is bedoeld om zorg te geven aan een ziek kind, een partner of een ouder. Bij kortdurend verlof is de verlofperiode jaarlijks maximaal twee keer de wekelijkse arbeidsduur en moet het loon gedeeltelijk (70%) doorbetaald worden. Bij langdurend verlof is de verlofperiode jaarlijks maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur. Hiervoor geldt dat u niet verplicht bent om het loon door te betalen.

Calamiteitenverlof

Moet uw werknemer plotseling vrij nemen omdat het een ziek kind van school moet ophalen? Dan kan gebruik worden gemaakt van het calamiteitenverlof. Deze vorm van verlof mag zolang duren als nodig is voor het oplossen van de problemen. Houd er rekening mee dat u het loon van uw werknemer dient door te betalen.

Bijzonder verlof

In de cao, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement staat wanneer uw medewerker recht heeft op bijzonder verlof. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een huwelijk of verhuizing. Omdat deze verlofperiode niet wettelijk is geregeld, hangt de verlofperiode en de doorbetaling van het loon af van de regeling met uw werknemers.

Het kan zijn dat er sprake is van afwijkende afspraken in een bepaalde cao omtrent doorbetaling van het loon tijdens verlof. In dat geval is de cao altijd bindend.

Back To Top