skip to Main Content
Vergoeding Voor Je Meewerkende Partner

Vergoeding voor je meewerkende partner

Je partner werkt mee in jouw bedrijf. Maar hoe regel je de beloning van dit werk en welke vergoeding is het gunstigst? In dit artikel zet ik de mogelijkheden voor jou op een rij.

Meewerkaftrek

De meest eenvoudige vorm is de meewerkaftrek. Dit houdt in dat je een percentage mag aftrekken van de winst. Hoe meer uren je partner meewerkt, hoe hoger dit percentage is. Je krijgt de meewerkaftrek als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
  • je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur;
  • je fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in je onderneming, of de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan 5.000 euro.

Reële beloning/arbeidsbeloning

In deze situatie heb je te maken met de relatie werkgever en werknemer. Je meewerkende partner is dan werknemer in het bedrijf. De hoogte van de beloning moet reëel zijn voor het werk dat je partner doet. Over deze reële beloning/arbeidsbeloning betaal je als ondernemer (werkgever) geen loonbelasting. Betaal je je fiscale partner 5.000 euro of meer aan arbeidsbeloning, dan kun je dat bedrag aftrekken van de winst. Je meewerkende partner betaalt dan wel inkomstenbelasting.

Je kunt ieder jaar opnieuw kiezen voor meewerkaftrek of reële beloning/arbeidsbeloning.

Formele arbeidsovereenkomst

In deze situatie sluit je een arbeidsovereenkomst af met je partner. Je partner heeft gelijke rechten als eventueel overig personeel. Over het loon dat je aan je partner betaalt, betaal je loonheffing. Wanneer je partner je eerste werknemer is, meld je je aan als werkgever bij de Belastingdienst.

Vennootschap onder firma

Je richt samen met je partner de rechtsvorm vennootschap onder firma (vof) op. Gaat het om een man en een vrouw (getrouwd of geregistreerd partnerschap) die samen een vof oprichten, dan wordt het ook wel een man-vrouwfirma genoemd. Een man-vrouwfirma is dus geen aparte rechtsvorm.

Wanneer de Belastingdienst beide partners als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Jullie hebben immers allebei recht op diverse vrijstellingen en aftrekposten. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat jullie beiden aansprakelijk zijn met je privévermogen. Huwelijkse voorwaarden hebben geen effect. Is je rechtsvorm op dit moment een eenmanszaak? Dan kun je dit omzetten naar een vof.

Besloten vennootschap

Je kunt samen met je partner een besloten vennootschap (bv) oprichten. Een bv is een rechtspersoon. Voor de oprichting van een bv moet je naar de notaris. Een bv als rechtsvorm heeft verschillende voordelen. Zo ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden en ontvangen jullie beiden salaris. Doordat je allebei aandeelhouder bent, deel je in de winst.

Gaat je partner meewerken in een bestaande onderneming? Dan kun je de onderneming ook onderbrengen in een bv. Je wijzigt dan de rechtsvorm, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar bv.

Welke mogelijkheid voor jou het meest gunstig is, hangt af van je persoonlijke situatie. Zo zijn bijvoorbeeld ook andere inkomsten van je partner van invloed. Mocht je hier vragen over hebben of wil je weten wat het beste bij jouw situatie past? Neem dan gerust contact met mij op.

Groet,

Maura

Back To Top