skip to Main Content
6 Subsidies Die Je Als Werkgever Kunt Aanvragen

6 subsidies die je als werkgever kunt aanvragen

Welke subsidies zijn er voor werkgevers? Wat leveren ze op? En wat zijn de voorwaarden? Hieronder een overzicht van subsidies voor ondernemers met personeel. 

Een groot deel van de personeelssubsidies is gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen of mensen met een arbeidsbeperking. Met subsidies wil de overheid ervoor zorgen dat deze mensen makkelijker bij bedrijven aan de slag kunnen. Voor slimme werkgevers liggen hier financiële voordelen. Wel is een goede voorbereiding vereist om die voordelen ook écht te benutten.

Subsidies voor nieuw personeel

Je komt mogelijk in aanmerking voor de volgende vijf vormen van subsidie bij het aannemen van personeel:

1. Loonkostenvoordelen (LKV)

Als werkgever kun je een financieel voordeel krijgen bij het aannemen van werkgevers uit bepaalde doelgroepen. Er zijn drie soorten loonkostenvoordelen:

Oudere werknemer 

Wanneer je iemand aanneemt die een uitkering heeft en ouder is dan 56 jaar, kun je per verloond uur een vergoeding krijgen van 3,05 euro. Deze vergoeding loopt op tot maximaal 6.000 euro.

Arbeidsgehandicapte werknemer 

Wanneer je iemand aanneemt die een WIA-uitkering had of heeft, en voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is, kun jij per verloond uur een vergoeding krijgen van 3,05 euro. Deze vergoeding loopt op tot maximaal 6.000 euro.

Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden 

Wanneer je iemand aanneemt die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV staat of een scholingsbelemmering heeft, kun jij per verloond uur een vergoeding krijgen van 1,01 euro. Deze vergoeding loopt op tot maximaal 2.000 euro. 

Let op: Mobiliteitsbonus is verleden tijd

Voor 2018 konden werkgevers een mobiliteitsbonus krijgen wanneer zij een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst namen die tot dat moment een uitkering had. De mobiliteitsbonus is sinds 1 januari 2018 vervangen door het ‘loonkostenvoordeel oudere werknemer’.

2. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Wanneer je iemand met een laag inkomen in dienst neemt, kun je een vergoeding krijgen met het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Per jaar kan de hoogte van het LIV oplopen tot maximaal 2000 euro per werknemer. Hoeveel voordeel je precies krijgt, hangt af van het aantal uren dat de werknemer werkt en het gemiddelde uurloon van je werknemer.

Wanneer een werknemer maximaal 125 procent van het minimumloon verdient, kom je in aanmerking voor LIV. Je werknemer mag daarnaast nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben en moet minimaal 1248 verloonde uren in het jaar hebben.

3. Proefplaatsing

Wanneer je een gedeeltelijk arbeidsgeschikte of werkloos persoon wél aan wilt nemen, maar eerst wilt kijken of hij geschikt is voor een functie, is proefplaatsing een mogelijkheid.

Je hoeft geen loon te betalen aan de werknemer tijdens een periode van twee maanden (indien nodig te verlengen tot zes maanden). De uitkering van de werknemer loopt in deze periode gewoon door. Een proefplaatsing is niet vrijblijvend; je moet wel beloven dat je hierna een contract aanbiedt van minimaal zes maanden.

4. Premievrijstelling marginale arbeid

Je kunt een vrijstelling van de premies werknemersverzekeringen krijgen bij een uitkeringsgerechtigde die je in dienst neemt voor minder dan zes aaneengesloten weken. Dit heet de premievrijstelling marginale arbeid.

Voor werkgevers die met piekperioden te maken hebben, zoals vaak het geval is in de landbouw, is deze vrijstelling interessant.

5. Loondispensatie Wajongers

Jongeren die door een handicap of ziekte moeilijk of niet kunnen werken, heten Wajongers. Zij krijgen tot de AOW-leeftijd een Wajong-uitkering.

Je betaalt dankzij de loondispensatie slechts een deel van het salaris van deze jonggehandicapte wanneer je een Wajonger aanneemt. Een arbeidsdeskundige bepaalt hoe hoog dit deel is. De rest van het loon wordt voor rekening genomen door het UWV. De loondispensatie kan een halfjaar tot maximaal vijf jaar duren.

Subsidie voor huidig personeel 

Je kunt mogelijk ook een subsidie krijgen voor je huidige personeel. Bijvoorbeeld de volgende:

6. Subsidie aanpassing werkplek

Soms moet je de werkplek (laten aanpassen) om een zieke of gehandicapte werknemer in dienst te nemen of te houden. Denk hierbij aan een speciaal ingerichte werkplek, een traplift of een aangepast toilet. Als werkgever kom je in dit geval in aanmerking voor een vergoeding.

Een werknemer ontvangt zelf de subsidie als hij de voorzieningen kan meenemen naar een andere werkgever. Een voorbeeld hiervan is een aangepaste bureaustoel.

Lees ook onze andere interessante artikelen voor ondernemers. Zoek je een antwoord op je vraag, of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.

Back To Top